Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Ó Cuív, Éamon

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 Nbr. 7


Adjournment Debate. - Scoil ar an gCeathrú Rua (Gaillimh).

Cuireann sé fíor dhíomá orm nach bhfuil an tAire ná duine de na hAirí Stáit sa Roinn Oideachais anseo leis an cheist seo a fhreagairt. Is masla &eac...More Button

Tógadh Scoil Chuimsitheach Chiaráin ar an gCeathrú Rua sa bhliain 1966 — i mbliana tá sé 30 bliain d'aois. Scoil chuimsitheach í agus ceann de na fa...More Button

Ar ndóigh, is scoil Ghaeltachta í agus nuair a tógadh í sa bhliain 1966, ní hé an oiread sin de mhuintir na háite a bhí ag freastal ar an me&...More Button

Tá drochbhail ar an scoil ó thaobh struchtúir de agus níl dóthain áiseanna ann ach oiread. Ó tógadh an scoil is beag obair a déanadh ...More Button

Tá easpa áiseanna ar an scoil, freisin. Tá seomra an-bheag ag an múinteoirí; níl aon leabharlann ann anois mar an áit a bhíodh mar leabharlan...More Button

Mar fhreagra ar cheist Dála scríobh mé ag an Aire i mí Bealtaine 1995 agus fuair mé admháil ar an litir ach freagra ní bhfuair mé. Chuir m&e...More Button

Bheadh mé ag súil agus beidh mé ag súil anocht go bhfaighidh mé dea-scéala, go bhfuil sé i gceist an Roinn gníomhú maidir le cú...More Button

Tá muintir na háite ag iarraidh le fada go ndéanfaí rud éigin leis an scoil. Beidh mé ag súil, ainneoin easnamh an Aire féin anocht, go mbei...More Button