Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McGinley, Dinny

Tuesday, 13 November 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Cuanna agus Céanna

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimhir 421 agus 423 le chéile.

  Rinne Comhairle Contae Chiarraí iarratas ar chúnamh ó mo Roinnse chun oibreacha cothabhála agus caomhnaithe a chur i gcríc...More Button

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Mar a d’fhógair mé go poiblí ar 31 Deireadh Fómhair 2012, tá cinneadh déanta ag an Rialtas faoin bPlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí go dtiocfaidh coiste saineolaithe a b...More Button

  Question No. 423 answered with Question No. 421.More Button