Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McGinley, Dinny

Tuesday, 7 February 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 754 Nbr. 3


Leaders’ Questions

Give them back the fivers, Mattie. Pay back the fivers you took from the people.More Button

Give the fivers back. You are a fraud, Mattie.More Button

He is a fraud. Ionsaí na hInse.More Button

A political fraud of the first degree.More Button

It is only 40%.More Button

International Agreements: Motion

Yes IndicatorVoted Yes More Button

International Co-operation: Motion

Yes IndicatorVoted Yes More Button

Written Answers - Forbairt Labhairt na Gaeilge

Bhunaigh Foras na Gaeilge an scéim GLEO (Gaeilge Labhartha san Earnáil Oideachais) don scoilbhliain 2006/2007 chun aitheantas a thabhairt do shár-chleachtas i leith chur chun c...More Button

Tá príomhshonraí na scéime maidir le hollchostais agus rannpháirtithe tugtha sa dá thábla thíos. Ní mór dom a mhíni&uacu...More Button

Tábla 1: Costais de réir blianaMore Button

Tábla 2: Líon na scoileanna agus na mbuaiteoiríMore Button