Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Kitt, Michael, Kitt, Michael P.

Wednesday, 29 January 2014

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Oifig an Choimisinéara Teanga

Beidh an Coimisinéir Teanga, Seán Ó Curreáin, ag éirí as oifig i mí Feabhra, trí seachtain ar aghaidh ó inniu. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an coimisinéir as ucht na hoibre atá déan...More Button

Is dóigh liom go ngabhann an tAire Stáit buíochas leis an gcoimisinéir freisin. Tháinig an Coimisinéir Teanga go dtí cruinniú de dhá chomhchoiste den Teach seo agus ag na cruinnithe sin, leag sé b...More Button

Freisin, nuair a bhí na Meastacháin á phlé againn, dúirt an tAire Stáit go mbeidh €567,000 ar fáil chun fadhbanna reachtúla an choimisinéara a chomhlíonadh, ach ní dúirt sé aon rud faoi choimisin...More Button

Go raibh maith agat. Is maith liom a chloisteáil go mbeidh coimisinéir nua á cheapadh ag an Aire Stáit agus ag an Uachtarán, ach an cheist a bhí agam ná ceist faoi státseirbhísigh a bhfuil Gaeilge...More Button

Cad mar gheall ar an gcomhchoiste?More Button

Freedom of Information Act 1997 (Prescribed Bodies) Regulations 2014: Motion (Continued)

Yes, there will be a reply.More Button

The next five-minute slot is being shared by Deputies Luke 'Ming' Flanagan and Wallace.More Button

You are moving away from the motion.More Button

I call on the Minister to reply.More Button

The Minister is very limited-----More Button

Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013: Second Stage (Continued)

I realise the Minister of State only has one or two pages left so perhaps the House will give him a little extra time by agreement.More Button

Estimates for Public Services 2014: Message from Select Committee

The Select Committee on Justice, Defence and Equality has completed its consideration of Votes 20, 21, 22, 23, 24, 35 and 36 for the year ending 31 December 2014.More Button

Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013: Second Stage (Resumed)

  Question again proposed: "That the Bill be now read a Second Time."More Button

Industrial Development (Forfás Dissolution) Bill 2013: Second Stage (Resumed) (Continued)

The next speaking slot is being shared by Deputies English, Jim Daly and Kyne.More Button

Oireachtas (Ministerial and Parliamentary Offices) (Amendment) Bill 2013 [Seanad]: Second Stage (Resumed) (Continued)

I understood all questions had been dealt with before I took the Chair.More Button

The Minister has possession of the floor.More Button

The Minister, without interruption.More Button

This is not Question Time.More Button

The Minister must conclude. The Minister, without interruption.More Button

Estimates for Public Services 2014: Message from Select Sub-Committee

The Select Sub-Committee on Public Expenditure and Reform has completed its consideration of the following Revised Estimate for the Public Service for the year ending 31 December 2014: Vote 13 - Of...More Button

Health Services: Motion (Resumed) [Private Members]

  The following motion was moved by Deputy Billy Kelleher on Tuesday, 28 January 2014:More Button

  Debate resumed on amendment No. 1:More Button

The next slot is shared by Deputies Wallace, Maureen O'Sullivan, Healy and Clare Daly. The Deputies have two and a half minutes each. Obviously, we will make up the time at the end.More Button

Health Services: Motion (Resumed) [Private Members] (Continued)

I propose to share time with Deputies Dara Calleary, Éamon Ó Cuív and Seamus Kirk.More Button

I support Deputy Billy Kelleher's motion regarding the Health Service Executive's service plan for 2014. The plan is not adequate to meet the growing demands on the health services, as is evident ...More Button