Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Higgins, Michael D.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 Nbr. 5


Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Broadcasting Legislation.

Was asked: if he intends to bring forward broadcasting legislation in the near future; and if so, if the legislation will recognise the contribution made by local radio.More Button

I hope to be in a position to bring my proposals for fresh broadcasting legislation to Government within the next few weeks. My proposals will deal with the legislative structures for all aspects ...More Button

I am aware of the AIRS document and have read the reports on the different points made by the group, including its proposals on advertising, radio broadcasting, aid in relation to costs, etc. They...More Button

I am aware of the concerns of all those who work in local radio, not just the young people the Deputy mentioned. There are some people of mature years who work in the sector. I expect the legisla...More Button

I will try to exercise appropriate restraint. I am not aware of a request from Clare FM for a meeting but I will check with my officials. Deputy de Valera has made statements before and I accept w...More Button

I am open to meeting them. I have never refused to meet groups. An unfortunate spin can be put on these matters.More Button

The Deputy gathers perceptions inaccurately.More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - National Conservatoire for Music and the Arts.

Was asked: if he will consider the development of a national conservatoire for music and the arts as a millennium project; and the projects planned to mark the millennium.More Button

The question of how best to mark the millennium is a matter for the Government. As I indicated to the meeting of the Select Committee on Finance and General Affairs held on 6 June 1996, I was invi...More Button

With regard to the specific question of a national conservatoire for music and the arts, the Deputy will be aware that this matter was raised in the PIANO report which was submitted to me earlier t...More Button

Given that the Deputy has already raised this matter on the Adjournment Debate in this House on 26 June last, she will appreciate that the recommendation in the report raises many complex issues, i...More Button

The Deputy will be aware that when I answered questions on this matter I gave details of a small grant of £10,000 which I found from resources within my Department to consider an interesting ...More Button

I stated at the meeting of the committee in June, to which the Deputy referred, that whatever is done should be done in a way that will endure and that would be the best way of commemorating the mi...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Irish as EU Language.

Was asked: the steps, if any, being taken to promote the Irish language during the Irish Presidency of the EU; if he plans to pursue the designation of Irish as a full working language of the EU during the Ir...More Button

Mar fhreagra ar Cheisteanna Uimh. 1 agus 4 ar 14 Márta 1996, chuir mé in iúl don Teach go nglacfainn le gach deis oiriúnach chun úsáid na Gaeilge a chur ...More Button

Tá áthas orm go ndearna mé amhlaidh le linn do chruinniú a bheith ar siúl i nGaillimh le déanaí d' Airí an Aontais Eorpaigh a bhfuil freagrac...More Button

Chomh maith leis sin, beidh cruinniú faoi phleanáil teanga i gcomhthéacs an Aontais Eorpaigh, atá á eagrú ag Bord na Gaeilge i gcomhairle le mo Roinnse, ar...More Button

Is cúis áthais dom gur foilsíodh eagrán speisialta i bhfoirm iomlán dhátheangach de FÍS, nuachtlitir mo Roinne-se, le déanaí le f&oacu...More Button

Maidir le stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach, chuir mé in iúl don Teach mar fhreagra ar Cheist Uimh. 107 ar 30 Aibreán 1996 agus mar fhreagra ar Cheisteanna Uimh. 22...More Button

Every opportunity will be taken to make that point, particularly in the context of the Intergovernmental Conference where it is more strictly relevant than the Irish Presidency which runs in parall...More Button

In relation to the Intergovernmental Conference, particularly the issue of enlargement, I have said that every opportunity will be taken to consider the issue of the use of the language. What Deput...More Button

We will certainly use what opportunities we can. I agree that perhaps the opening may come in considerations of enlargement.More Button

There have been talks between officials of my Department and the Department of Foreign Affairs on many of the matters Deputy de Valera mentioned. We have examined ways in which we might advance in...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Scéim na mBóithre Áise.

Tógfaidh mé Ceisteanna 39, 62 agus 65 le chéile.More Button

Faoi mar a cuireadh in iúl don Teach mar fhreagra ar Cheist Uimh 12 ar 14 Márta, ar Cheisteanna Uimh. 23 agus 28 ar 12 Meitheamh, ar Cheisteanna Uimh. 166 agus 167 ar 18 Meitheamh ag...More Button

Gheall mé níos luaithe i mbliana go mbreithneofaí an scéal tuilleadh, i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, féachaint an dtig linn soláthar éigin a ...More Button

Mar thoradh ar an mbreithniú sin, meastar go gcaithfear ina iomlán, ar thograí atá ceadaithe cheana féin, an soláthar méadaithe atá ar f&aac...More Button

Coimeádfar an cheist faoi bhreithniú i gcónaí féachaint an mbeidh athrú ar an scéal idir seo agus deireadh na bliana.More Button

Táim ag ullmhú meastachán don bhliain seo chughainn agus beidh mé ag déanamh iarracht freastal ar na riachtanais atá ann i leith bóithre áise...More Button

Rud eile atá tábhachtach ná go ndearna mé féin leasú ar an scéim a bhí ann. Chun an gné polaitiúil a thógaint as, bh&ia...More Button

Ní dúirt mé go raibh cinneadh déanta go mbeadh comhairlí contae ag freastal ar aon iarratais do mo Roinnse. Is féidir liom na figiúirí maidi...More Button

Maidir leis an teangmháil a bhí agam leis na comhairlí contae, ní raibh aon chinneadh tógtha ag an am, mar a luaigh me sa bhfreagra, nach mbeadh airgead ar f&aacu...More Button

An rud a tharla ná go ndúirt mé sa Teach go ndéanfainn athbhreithniú ar an scéal i lár na bliana féachaint an raibh sábháil ann...More Button

An deacracht a bhíonn agam go minic ná ar tráthnóna mar seo bíonn na Teachtaí ag iarraidh orm an tam go léir airgead a chaitheamh. Bíonn sia...More Button

An mbeidh an scéim ann i 1997? Táim ag obair ar scéim agus beidh mé ag iarraidh airgid di. Tiocfaidh an freagra i gcomhthéacs cúrsaí airgeadais na ...More Button

Cuirfidh mé moladh an Teachta O Maoildhia ar bharr liosta na neisceachtaí. £253,000 a bhí i gceist. Aontaím leis nach suim mhór i gcomhthéacs chaite...More Button

Tá taithí agamsa ar bhóithre Chonamara agus bhí i bhfad sular tháinig an Teachta Ó Cuív anuas ó Bhaile Átha Cliath go Conamara. Agus ...More Button

Tá sé de nós ag an Teachta Ó Cuív startha a chur le chéile agus ligint air go bhfuil bunús leo, go bhfuil cúrsaí Gaeltachta imithe s&i...More Button

An uair dheiridh nuair a bhí mé ag freagairt ceisteanna breise ar ábhair mar seo thug an Teachta Ó Cuív dúshlán dom eolas a chur ar fáil a l&...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Teilifís na Gaeilge.

Was asked: whether it is the Government's intention to provide funding on an ongoing basis for the operation of Teilifís na Gaeilge.More Button

Was asked: the extent of the difficulties which will be encountered by the public in receiving Teilifís na Gaeilge; if he will list the areas which will be worst affected; the plans, if any, he has to ...More Button

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 40 agus Uimh. 42 le chéile.More Button

Shocraigh an Rialtas ar an 20 Eanáir, 1995, go gcuirfí £10m in aghaidh na bliana ar fáil ón Státchiste ar bhonn leanúnach i leith costais reatha Thei...More Button

Tá dualgas leagtha ar RTÉ an bunstruchtúr teicniúil a thógáil chun a chumasú do Theilifís na Gaeilge feidhmiú mar sheirbhís n&a...More Button

Beidh an líonra tarchuradóireachta atá á thógáil don stáisiún nua ag feidhmiú ar mhinicíochtaí ar an mbanda craolach&aac...More Button

I gcásanna nach mbíonn RTÉ 1 agus Network 2 á bhfáil ag lucht féachana ar UHF, tuigim ó RTÉ go mbeidh sé riachtanach do dhaoine ar mia...More Button

Faoi alt 19 den Acht um Údarás Craolacháin, 1960, arna cur isteach ag Alt 16 den Acht um Údarás Craolacháin (Leasú), 1976, ní cheadaít...More Button

Maidir le cláir seachas an phríomhsheirbhís trí Ghaeilge, tá moltaí curtha faoi bhráid le déanaí faoin bhforáil thuas ag &Uacut...More Button

Ar son na foirfeachta, ba chóir dom a rá go soileír nach bhfuil rún agam, agus mo fhreagrachtaí reachtúla faoi na forálacha réamhráite...More Button

I have been informed by those who conduct negotiations with my Department that there is no basis for the newspaper report to which the Deputy refers. There was not a suggestion that RTÉ wou...More Button

What has been requested from RTE is one hour and the figure that arises relates to the price of one hour. I do not want to get into a long discussion about this because all these matters were disc...More Button

It would be very wrong to think that the cash position of Radio Téilifís Éireann derives entirely from difficulties created by Téilifís na Gaeilge. I recall when...More Button

An important aspect of this matter relates to the consistency of our position nationally and internationally in terms of the balanced version of broadcasting that is desired. Some people define fr...More Button

Radio Téilifís Éireann is advertising a campaign of change from VHF areas to UHF areas. It is also making significant changes to bolster transmission in different parts of the...More Button

This is not something I would wish for but it is something which can be addressed in the short-term. The alternative to using UHF aerials would have been to put Teilifís na Gaeilge out on V...More Button

I am pleased to be able to tell the Deputy that discussions on broadcasting matters have advanced considerably between Northern Ireland and ourselves. There has been a breakthrough on the technica...More Button

I am as anxious as anybody, and more anxious than some, that the maximum number of people will be in Teilifís na Gaeilge's viewing audience. We are addressing these difficulties but I must ...More Button

Lest anybody gets it wrong, I emphasise that a person changing over to a UHF aerial is, in the first instance, doing so to get good RTÉ 1 and RTÉ 2 reception, and after that to get Te...More Button

Maidir leis an gceist faoi Thuaisceart Éireann, is cuimhin liom go raibh deacrachtaí ann maidir le cumhacht an tarchuradóra i gContae Lughaidh a threisiú le RTÉ 1...More Button

Tháinig an tábhar sin suas i gcainteanna idir Michael Ancram agus mé féin píosa fada ó shin. Ina dhiaidh sin, phlé oifigigh mo Roinne agus a oifig...More Button

Ceapaim go mbaineann cúrsaí fógraíochta leis an gComhairle féin, Comhairle Theilifís na Gaeilge.More Button

Cuireadh ceist orm agus ba mhaith liom freagra a thabhairt air. Ní féidir liom freagra a thabhairt ar gach duine ag an am gcéanna. Ní bheadh an Teachta Ó Maoild...More Button

Beidh cúrsaí fógraíochta á phlé ag an gComhairle agus glacaim leis go bhfuil gné cultúrtha ag baint leis.More Button

Ní glacaim leis go mbeidh líon mór daoine in iarthar na tíre nach mbeidh in ann Teilifís na Gaeilge a fháil. Tugadh suntas don moladh mionlaigh a bh&iacut...More Button

An rud atá teastáil ná na haeróga a chur ar fáil chomh luath agus chomh saor agus is féidir. Dá mbeadh an stáisiún ag dul amach ar VH...More Button

Nílim ag casadh na ceiste. Léigh mé an tuarascáil agus dá mbeadh sé léite ag an Teachta Ó Cuív agus is cuimhin liom nár labhai...More Button

Caithfimid glacadh leis go bhfuil RTÉ ag obair ar fheachtas fé láthair chun buneagraithe nach mbaineann le Teilifís na Gaeilge a chur i gcrích. Tagaimid ar ais g...More Button

I am grateful to the Deputy for her question which I will answer as fully and as briefly as I can to satisfy other Deputies. At my initial meeting with the previous chairman and the Director Gener...More Button

On the question of spare capacity, the position is that Comhairle Teilifís na Gaeilge is an independent body looking at programming. Because it is a public service broadcaster which will b...More Button

It will send these proposals for approval to the RTE Authority which has been given responsibility by me under the existing Broadcasting Act for bringing Teilifís na Gaeilge into existence. ...More Button

Ceisteanna—Questions. Oral Answers. - Dublin Bay Oil Spill.

Was asked: the plans, if any, he has to assist with resources, money and a co-ordinating role or advice, the volunteers of nongovernmental organisations and the DSPCA in particular, who provided enormous help...More Button

As Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht, my responsibility under the 1976 Wildlife Act is for the conservation of wildlife. The principal concern of my officials during the oil spill on th...More Button

The generally poor survival rate for rescued and treated seabirds suffering oil contamination does not devalue the trojan efforts of voluntary groups recently engaged in the rescue and treatment o...More Button

The Government is committed to the “polluter pays” principle whereby persons responsible for pollution are liable for the costs associated with the incident. The penalties for pollution at sea ran...More Button

While I appreciate that the DSPCA and other nongovernmental groups and volunteers have incurred costs in attempts to save oiled seabirds, I regret that I am not in a position to make funds availabl...More Button

The information available to me suggests that my officials were in contact with the groups involved at an early stage. I will answer the second part of the Deputy's question straightforwardly. In...More Button

Written Answers. - Cultural Development Incentives Scheme.

Was asked: the projects which have been approved for funding under the cultural development incentives scheme; the plans, if any, he has for the further development of the scheme; and if he will make a statem...More Button

Was asked: the proposals, if any, he has to ensure that all regions of the country secure a fair allocation of funding under the cultural development incentives scheme, 1994 to 1999; and if he will make a sta...More Button

I propose to take Questions Nos. 43 and 46 together.More Button

I propose to circulate for the information of all Deputies, details of the 24 projects which I have to date approved, in principle, for funding under the Cultural Development Incentives Scheme (CDI...More Button

Following my approval, in principle, of funding towards the cost of developing these 24 projects under Phase I of the CDIS, a sum of some £5 million remains to be allocated. I can now confir...More Button

I do not accept that there has not been fair allocation of funding. The allocation of funding is determined primarily on the basis of a comparative analysis of the quality of all applications rece...More Button

Cultural Development Incentives Scheme.More Button

Details of the 24 projects and the amount of funding approved in principle are as follows:More Button

—the provision of a modern theatre facility in Letterkenny, County Donegal — £1,500,000;More Button

—the provision of a modern arts centre in the old Courthouse, Portlaoise, County Laois — £1,300,000;More Button

—the development of, and extension to, existing facilities at the Cork Public Museum — £900,000;More Button

—the renovation and extension of the Waterford Theatre Royal, a unique victorian horseshoe theatre, bringing the venue up to modern contemporary theatre standards — £562,000;More Button

—the restoration and refurbishment to contemporary theatre standards of the Everyman Palace Theatre, Cork City — £350,000;More Button

—the development of the Limerick City Gallery of Art into a modern gallery facility through a comprehensive conversion of, and extension to the existing facilities — £687,500;More Button

—the provision of a 200 seat art house cinema in Cork City — £100,000;More Button

—the provision of a modern art centre in Edenville House, Roscommon — £250,000;More Button

—the development of a cultural centre, including theatre facilities, at Doolin, County Clare — £90,000;More Button

—the provision of additional theatre facilities at the Cork Opera House, Cork City — £375,000;More Button

—the conversion of the old cinema in Macroom, County Cork, to provide a theatre and associated facilities — £150,000;More Button

—the development of a modern multi-purpose theatre facility in Dún Laoghaire, County Dublin — £1,000,000;More Button

—the provision of a modern arts centre, including theatre facilities, at Blanchardstown, Dublin 15— £1,100,000;More Button

—the development of a modern theatre facility at Tallaght, Dublin 24 — £1,100,000;More Button

—the development of additional arts and cultural facilities at the Hugh Lane Gallery/National Ballroom, Parnell Square, Dublin 1 — £500,000;More Button

—the development of theatre and exhibition facilities at the Northside Arts Centre, Woodville House, Coolock, Dublin 17 — £300,000;More Button

—the renovation of and extension to the Galway Arts Centre, Galway City — £250,000;More Button

—the development of a cultural centre on Inis Oirr, County Galway — £90,000;More Button

—the authentic reconstruction of a 19th century emigrant vessel in Tralee, County Kerry — £750,000;More Button

—the provision of an exhibition — gallery space and arts facilities at Westport, County Mayo — £140,000;More Button

—the provision of a modern arts centre and theatre at Oxmanstown Hall, Birr, County Offaly, through a comprehensive conversion and extension to the existing facility — £250,000;More Button

—the renovation of and extension to existing facilities at the Tipperary South Riding County Museum, Clonmel — £750,000.More Button

—the provision of an arts centre and the upgrading of existing theatre facilities at the County Hall, Mullingar, County Westmeath — £750,000;More Button

—the renovation of and extension to existing facilities at St. Michael's Theatre (Feachtas), New Ross, County Wexford — £250,000.More Button

Written Answers. - Fostaíocht sa Gaeltacht.

Tá oifigí ag mo Roinn sna ceantair Ghaeltachta le foireann seasmhach iontu mar a leanas:— (1) Na Forbacha, Gaillimh — 30; (2) Na Doirí Beaga, Contae Dhún na ...More Button

I gceanncheathrú mo Roinne ag Dún Aimhirgin, 43-49 Bóthar Mespil, Baile Átha Cliath 2, tá foireann de 90 lonnaithe.More Button

Níl aon phlean agam faoi láthair ceannáras mo Roinne a athlonnú go ceantar Gaeltachta.More Button

Written Answers. - Donation of Paintings.

Was asked: the progress, if any, which has been made towards introducing a formal mechanism to encourage people to donate paintings and works of art to the country since this matter was last raised by Deputy ...More Button

The Deputy will be aware from my replies to previous parliamentary questions in this matter that I have long been in favour of the introduction of a formal scheme to encourage people to donate pain...More Button

Provision was included in the Finance Act, 1995, for a scheme under which tax relief would be given for the donation to national collections of pre-eminent heritage items up to a total limit of &p...More Button

This committee has already processed successfully a number of cases with substantial donations to our national cultural institutions being realised as a result.More Button

As required by the Finance Act, 1995, the outcome of applications made to the committee has been detailed in the Revenue Commissioners report for 1995 and details of future applications will be pub...More Button

Written Answers. - Deontas Choláistí Gaeilge.

Íocann mo Roinnse deontas faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge le teaghlaigh Ghaeltachta a choinníonn foghlaimeoirí Gaeilge ar iostas, le linn dóibh a bhe...More Button

D'fhógair mé anuraidh go raibh an deontas sin méadaithe agam ó £3.50 go £4.00 in aghaidh an scoláire in aghaidh an lae agus níl aon phleananna ...More Button

Written Answers. - Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá sé mar chuid tábhachtach de Chlár an Rialtais chun Athnuachana go leanfaí le bearta a chur i gcrích, trí chláracha gníomhaío...More Button

Mar chuid dí chúram maidir le hathbhreitniú a dhéanamh ar an dul chun cinn, d'fhoilsigh Bord na Gaeilge tuarascáil dar teideal An Dátheangachas san Earn...More Button

Tá an chéad iniúchadh déanta ag Bord na Gaeilge ar chur i bhfeidhm na dTreoirlínte trí cheistneoir a ullmhaíodh i gcomhairle leis an bhForas Riarac...More Button

D'fhoilsigh Bord na Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta tuarascáil dar teideal An Ghaeilge san Earnáil Phoiblí i gCeantar na Gaillimhe cúpla seachtain...More Button

Caithfidh an earnáil phoiblí i gcoitinne cur go mór leis na hiarrachtaí atá ar bun cheana féin chun cur leis an teacht atá ar sheirbhís&iacut...More Button

Glacaim leis an deis seo chun a iarraidh ar an bpobal i gcoitinne seirbhís trí Ghaeilge a lorg ón earnáil phoiblí. Is mar thoradh ar éileamh láidir...More Button

Úsáid na Gaeilge sa phobal i gcoitinneMore Button

Tá dul chun cinn de réir a chéile á dhéanamh maidir leis an nGaeilge a leathadh sa phobal. Maidir le húsáid na Gaeilge sa phobal i gcoitinne is &ea...More Button

—teagmhálacha leis an earnáil ghnó chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn san earnáil sin;More Button

—úsáid na Gaeilge a chothú sna healaíona agaus i bhforbairt phobail — mar shampla, Amharclann de hÍde; agus Coillte Mach, an Baile Dátheangach;More Button

—tacaíochta do thograí chun an Ghaeilge a chur chun cinn — ar nós Comórtas Glór na nGael, féilte agus ócáidí;More Button

—feachtais réigiúnach i gceithre ionad ar leith chun an Ghaeilge a leathadh; agusMore Button

—feachtas fógraíochta ina raibh áit lárnach ag Michelle Smith, a chuir bród orainn uile lena tacaíocht phearsanta don Ghaeilge.More Button

Chomh laith leis sin foilseofar nuachtán nua Gaeilge Foinse an mhí seo le cúnamh ón mBord.More Button

Maidir le mo Roinn féin cuirtear cúnamh leanúnach ar fáil do na heagrais dheonacha Gaeilge mar chabhair dóibh chun a n-imeachtaí ar mhaithe leis an nGaeilg...More Button

Is comhartha é bunú Theilifís na Gaeilge de na hiarrachtaí atá ar bun chun úsáid na Gaeilge a leathnú. Is fianaise í bunú na s...More Button

GinearáltaMore Button

Ar ndóigh, is gá go nglacfadh an pobal féin páirt níos mó ná mar ata á glacadh aige i gcur chun cinn na Gaeilge. Tá bá iontach...More Button

Written Answers. - Funding Responsibilities of Arts Council.

Was asked: the funding responsibilities of his Department vis-à-vis the funding responsibilities of the Arts Council in respect of capital projects and revenue funding.More Button

There is a clear distinction between the funding responsibilities of my Department and An Chomhairle Ealaíon.More Button

An Chomhairle Ealaíon is an independent statutory body set up in 1951 and which operates under the Arts Acts, 1951 and 1973. Its funding is provided for in Vote 44 of the Book of Estimates ...More Button

In contrast funding for the arts for which my Department has responsibility relates mainly to capital projects and is financed through a combination of EU Structural Funds allocated under the Opera...More Button

Written Answers. - Saoráidí Calaíochta Piara an Rannaigh (Dún na nGall).

Faoi mar a cuireadh in iúl Teachta mar fhreagra ar Cheist Uimh. 30 uaidh ar 14 Feabhra tá iarrtha ag mo Roinnse ar Roinn na Mara tuarascáil innealtóireachta agus measta...More Button

Tá gach iarracht á déanamh ag mo Roinnse chun an tuarascáil a fháil ó Roinn na Mara agus déanfar an cás a mheas nuair a gheofar í.More Button

Written Answers. - Deontas Ché Diúltaithe.

Ar an gcéad dul síos is mian liom a rá go soiléir nár dhiúltaigh mé deontas a chur ar fáil mar chabhair chun oibreacha deisiúchá...More Button

Faoi mar a cuireadh in iúl don Teach mar fhreagra ar Cheist Uimh. 76 ar 13 Márta tá tuarascáil innealtóireachta agus meastachán costais a fuarthas ó...More Button

Tá soláthar substantiúil de £2.35 milliún ar fáil do mo Roinnse i mbliana chun saoráidí calaíochta sa Ghaeltacht a fheabhsú agus...More Button

Maidir leis na saoráidí calaíochta i gcoitinne ar Inis Mór, tuigfidh an Teachta nach féidir airgead a chur ar fáil chun iad uile a fheabhsú ag an am...More Button

Written Answers. - National Heitage Areas.

Was asked: when he intends to set up a proper appeals system for national heritage and special protection designated areas.More Button

The Deputy will be aware that I am currently in the process of producing regulations to transpose the Habitats Directive into Irish law and I expect to have these in place by the end of October. I...More Button

The Deputy will also be aware that it would be improper of me to disclose specific aspects of the regulations or the proposed legislation in advance of publication. He can be assured, however, tha...More Button

Is é Údarás na Gaeltachta an príomhghléas Stáit atá ann chun cuidiú le tionscail agus scéimeanna tairgiúla fostaíochta a...More Button

Bíonn ról tábhachtach ag eagraíochtaí agus dreamanna eile i ndeileáil le dífhostaíocht fhadtéarmach, mar shampla, an córas oide...More Button

Ó thaobh an Údaráis de tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí agus de chúnamh airgid i gceist chun deiseanna oiliúna agus forbart...More Button

Cuimsíonn stráitéis chruthú fostaíochta an Údaráis céimeanna atá in oiriúint do na cúinsí atá i réi...More Button

Written Answers. - Burren National Park.

Was asked: the number of staff currently employed at the Burren National Park, County Clare; the area of responsibility of each staff member; and if he intends to increase the staff complement.More Button

At present there are two people employed in the Burren National Park. They are the park manager, who is also deputy regional manager of the Mid-Western Region of the National Parks and Wildlife Se...More Button

The park manager is responsible for the management of the park in accordance with the criteria and objectives for national parks. The park rangers have a range of habitat protection, species moni...More Button

A draft management plan for the park was published earlier this year and will be finalised in the near future.More Button

There are no plans at present to increase the staff complement.More Button

Written Answers. - Recommendations of PIANO Report.

Was asked: the plans, if any, he has for the promotion of classical and contemporary music performance in Ireland on foot of the recommendations contained in the PIANO report; and if he will make a statement ...More Button

As the Deputy will be aware the PIANO report presented to me earlier this year raised issues that are proper to be considered by RTE, An Chomhairle Ealaíon and the Minister for Education in ...More Button

Written Answers. - Virginia (Cavan) Theatre Group.

Was asked: when an application for grant assistance will be approved in respect of Virginia Community Theatre Group, County Cavan; the amount of funding which will be provided; and if he will make a statement...More Button

In February 1995 an application for grant assistance in respect of the development of the Virginia Community Theatre was submitted to my Department under the first phase of the Cultural Development...More Button

Written Answers. - Mandatory Listing of Buildings.

Was asked: the discussions, if any, which have taken place between his Department and other Government Departments in relation to the implementation of the promised conservation of the built environment legis...More Button

Was asked: the discussions, if any, which have taken place between his Department and local authorities in relation to the mandatory listing of buildings of architectural, historical or artistic importance.More Button

Was asked: the discussions, if any, which have taken place between his Department and other Government Departments in relation to the implementation of the promised conservation of the built environment legis...More Button

Was asked: the discussions, if any, which have taken place between his Department and local authorities in relation to the mandatory listing of buildings of architectural, historical or artistic importance.More Button

I propose to answer Questions Nos. 57, 63, 67 and 69 together.More Button

The report of the Interdepartmental Working Group on Strengthening the Protection of the Architectural Heritage, which was established by myself and my colleague, Deputy Howlin, Minister for the En...More Button

In examining the issues arising from its terms of reference, the working group engaged in broad consultations with a wide range of intertested parties, including inviting all planning authorities t...More Button

Prior to publication, the report of the working group was circulated to relevant Government Departments and Offices, and they have now been invited to make observations on the recommendations in th...More Button

It is my intention, with the Minister for the Environment, to bring forward to Government without delay a package of specific financial, administrative and legislative proposals based on the recomm...More Button

Written Answers. - Job Creation.

Was asked: the number of jobs that will be created in enterprises assisted by Údarás na Gaeltachta in 1996; the estimated cost per job; and if he will make a statement on the matter.More Button

Ní bheidh an t-eolas atá á lorg ag an Teachta ar fáil go dtí go luath san athbhliain. Tuigim ón Údarás, áfach, go bhfuil deachomharth...More Button

Mar eolas don Teachta maidir le 1995More Button

—cruthaíodh 1,251 phost nua lánaimseartha sa bhliain sin i ngnóthais sa Ghaeltacht a fuair cúnamh ón Údarás;More Button

—thug an méadú post seo an fhostaíocht lánaimseartha i ngnóthais a fuair cúnamh ón Údarás go buaicphointe 6,835 phost;More Button

—tháinig méadú 642 sa bhliain sin ar líon iomlán na bpost séasúracha/ páirtaimseartha go dtí buaicleibhéal 3,940; agusMore Button

—ba é £9,700 an meánchostas deontais in aghaidh an phoist sa bhliain sin.More Button

Written Answers. - Easpa Infra-struchtúr an Ghaeltacht.

Is constaic mhór í easpa bunstruchtúir nua-aimseartha d'fhorbairt na Gaeltachta. I dtaca leis sin dírim aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist D&aac...More Button

Is beag is féidir liom a chur leis an bhfreagra a thug mé ag an am sin ach a threisiú gur gnó do na h-údaráis áitiúla saoráidí...More Button

Bíonn cúnamh beag le fáil ó mo Roinnse le haghaidh grúpscéimeanna uisce agus mionscéimenna uisce agus séarachais sa Ghaeltacht. Ní mi...More Button

Written Answers. - Bille Teanga.

Glacaim leis gurb é atá i gceist ag an Teachta ná Bille Teanga a bheadh dírithe ar chearta teanga lucht úsáidte na Gaeilge a chosaint.More Button

Faoi mar a chuir mé in iúl don Teachta mar fhreagra ar Cheist Uimh. 38 ar 28 Samhain 1995 uaidh tá sé mar chuid thábhachtach de Chlár an Rialtais chun Athn...More Button

Tá sé de cheart ag saoránaigh gnó a dhéanamh le h-eagrais Stáit trí Ghaeilge nó trí Bhéarla de réir mar a roghnaí...More Button

Tá na prionsabail thuasluaite mar bhunchloch do na cláracha gníomhaíochta i dtaca le seirbhís trí Ghaeilge nó go dátheangach atá tarr...More Button

Cé go bhfuil dul chun cinn áirithe á dhéanamh maidir le feidhm a thabhairt do na pleananna gníomhaíochta ní leor é. Níl sé s&a...More Button

Tá mé sásta gurb é cur chuige na gcláracha gníomhaíochta agus feidhmiú na dtreoirlínte an bealach is fearr chun dul chun cinn a dh&eac...More Button

Written Answers. - Deontas Cumann Peile Bhaile Chlair na Gaillimhe.

Cheadaigh mé deontas £10,000 anuraidh mar chabhair chun seomraí feitis agus seomra cruinnithe a thógáil ag Páirc Imeartha Bhaile Chláir agus t&aacut...More Button

Tá moill ar phroiseáil cuid de n h-iarratais (an t-iarratas seo san áireamh) i gceantair áirithe Ghaeltachta toisc gur imigh cigire uachtarach tithe ón Roinn tama...More Button

Written Answers. - Special Protection Areas.

Was asked: the implications, if any, of the recent Court of Justice decision in relation to special protection areas for Ireland; and the assurances, if any, he can give to allay fears of landowners and users...More Button

I presume the Deputy is referring to the recent (11 July 1996) judgment of the Court of Justice of the European Communities, case reference C — 44/95 regarding the Lappel Bank in the UK.More Button

I do not propose to give a definitive legal assessment of this judgment and I can only summarise the judgment of the court in a general fashion. Council Directive 79/409/EEC of the 2 April 1979 on...More Button

While I am satisfied that the great majority of sites designated as SPAs under Ireland's SPA programme meet the judgment of the Court in the “Lappel Bank” case, an undertaking has already been furn...More Button

Under the “Birds Directive”, the State must take appropriate action to protect special protection areas and prevent pollution, deterioration of sites or disturbance where these are significant. De...More Button

No natural heritage areas (NHAs) have been designated to date. Designation will not occur until amending legislation to the Wildlife Act, 1976, has been enacted. I expect to introduce this legisl...More Button

Written Answers. - Quinn Abbey, County Clare.

Was asked: the progress, if any, which has been made in land acquisition and other proposed works at Quinn Abbey, County Clare.More Button

No land has yet been acquired by the national monuments and historic properties service of my Department in the vicinity of Quinn Abbey. As indicated in my previous reply of 2 May last, plans are ...More Button

Written Answers. - Increase in Licence Fee.

Was asked: if he intends to accede to a request from RTÉ for an increase in licence fees consequent on the establishment of Teilifís na Gaeilge.More Button

Deputies will be aware that the television licence fee was increased by £8 with effect from 1 September 1996, the first increase since 1986. Licence fee revenue net of collection costs is pa...More Button

Written Answers. - Cigireacht Tí.

Tá iarratas ar dheontas chun teach nua a thógáil á mheas ag mo Roinnse go fóill sa chás seo.More Button

Faoi mar is eol don Teachta, tá moill ar phroiseáil cuid de na h-iarratais tithíochta (an t-iarratas seo san áireamh) i gceantair áirithe Ghaeltachta toisc gur i...More Button

Déanfar cinneadh sa chás a luatihe agus is féidir ansin.More Button

Written Answers. - Wildlife Rangers.

Was asked: the progress, if any, being made for the recruitment of wildlife rangers throughout the country; the numbers of such rangers recruited in each of the years 1995 and 1996; and the projected number f...More Button

While no wildlife rangers were recruited in 1995 and 1996, I am conscious of the need to recruit more rangers. I hope to be able to recruit rangers in 1997, but I am not in a position to give any ...More Button

Written Answers. - Opinion Polls.

Was asked: the number of opinion polls commissioned by him since December 1994; the purpose of each poll; and the overall cost of the polls carried out to date by his Department.More Button

Níl a leithéid i gceist i gcás mo Roinnse-se.More Button

Written Answers. - Animal Welfare.

Was asked: whether a common position amending the regulation prohibiting the use of leghold traps and prohibiting the importation to the EU of pelts and manufactured goods from certain wild animal species cau...More Button

Negotiations are ongoing with a number of fur-exporting countries to agree on International Humane Trapping Standards and the present round is taking place in St. Petersburg this week. It is hope...More Button

Written Answers. - Teilifís na Gaeilge.

Was asked: the cost to date of Teilifís na Gaeilge; the projected cost of Teilifís na Gaeilge; and if Teilifís na Gaeilge is currently within its budget.More Button

Tuigim ó RTÉ gur caitheadh £11.163 milliún (caiteachas caipitil) agus £9.48 milliún (caiteachas reatha) i ndáil le Teilifís na Gaeilge sa tr&ea...More Button

Is é £16.1 milliún an costas caipitil measta do Theilifís na Gaeilge. I gcomhréir le cinneadh an Rialtais den 20 Eanáir 1995 cuirfear £10 milli&uacut...More Button

Tuigim ó RTÉ go bhfuil an caiteachas go dáta ar Theilifís na Gaeilge laistigh den mheastachán a leagadh síos dó.More Button

Was asked: if he has satisfied himself that Teilifís na Gaeilge will be available to all viewers throughout the island when it commences broadcasting; and if he will make a statement on the matter.More Button

Was asked: the current position regarding the necessity of householders in Gaeltacht areas acquiring new aerials in order to be able to receive Teilifís na Gaeilge transmissions at a cost of up to &pou...More Button

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 111 agus 112 le chéile.More Button

Tá dualgas leagtha ar RTÉ an bunstruchtúr teicniúil a thógáil chun a chumasú do Theilifís na Gaeilge feidhmiú mar sheirbhís n&a...More Button

Maidir leis an glacadh sa Tuaisceart, dírím aird na dTeachtaí ar fhreagraí ar cheisteanna roimhe son ar an ábhar céanna, go háirithe an freagra a th...More Button

Mar a cuireadh in iúl san fhreagra sin, tá scríte agam chuig an Rúnaí Stáit don Oidhreacht Náisiúnta, an tAire a bhfuil freagracht fheidhmi&...More Button

Beidh an líonra tarchuradóireachta atá á thógáil don stáisiún nua ag feidhmiú ar mhinicíochtaí ar an mbanda craolach&aac...More Button

I gcásanna nach mbíonn RTÉ 1 agus Network 2 á bhfáil ag lucht féachana ar UHF, tuigim ó RTÉ go mbeidh sé riachtanach do dhaoine ar mia...More Button

Written Answers. - National Lottery.

Was asked: the overall allocation of funds from the national lottery to his Department in each of the years from 1991 to date; the specific projects funded; and the amount allocated to each project.More Button

The allocations referred to by the Deputy are published annually in the Public Services Estimates and the actual expenditure on individual projects is published in the annual Appropriation Accounts...More Button

I would refer the Deputy to my reply to Question No. 8 of 26 October 1995, in which I outlined the position regarding the funding of projects by the National Heritage Council up to 9 July 1995. De...More Button

Written Answers. - Íocaíochtaí Deontais.

Ceadaíodh deontas tógála £4,000 sa chas seo ar 1 Iúil 1996 agus fuarthas iarratas ar íocaíocht tamall ó shin.More Button

Faoi mar is eol don Teachta, tá moill ar phroiseáil cuid de na h-iarratais tithíochta (an t-iarratas seo san áireamh) i gceantair áirithe Ghaeltachta toisc gur li...More Button

Déanfar an t-iarratas ar íocaíocht an deontais sa chás seo a mheas a luaithe agus is féidir ansin.More Button

Written Answers. - Independent Radio Sector.

Was asked: the plans, if any, he has to bring proposals to Government to address the demands made by the independent radio sector at a recent press conference.More Button

I hope to be in a position to bring my proposals for new broadcasting legislation to Government within the next few weeks. My proposals will deal with the legislation structures for all aspects of ...More Button

I am aware of the concerns of the local radio sector.More Button