Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Gilmore, Eamon

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 Nbr. 7


Adjournment Debate. - Scoil ar an gCeathrú Rua (Gaillimh).

Tá brón orm nach féidir leis an Aire Oideachais, ná a hAire Stait, bheith i lathair chun an cheist seo a phlé.More Button

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an Teachta as ucht an ábhar seo a ardú. Tugann sé deis dom a chur i bhfios don Teach conas mar atá cúrs...More Button

I dtús báire, ba mhaith liom gearrchuntas a thabhairt ar chúlra an cháis seo. Osclaíodh Scoil Chuimsitheach an Cheathrú Rua sa bhliain 1966. Tá ro...More Button

I 1994, chaith an Roinn Oideachais timpeall seachtó míle punt (£70,000) ar fheabhsúcháin don córas teasa, don soilsiú éigeandála agus d...More Button

I láthair na h-uaire, tá dhá iarratas ón Scoil Chuimsitheach fé bhráid na Roinne, ceann acu ar scoil a dhéanamh de'n chlochar agus ar oibreacha deis...More Button

Cheana féin, tá oifigigh ón Roinn tar éis cuairt a thabhairt ar an scoil chun an réiteach is sásúla ar a riachtanais chóiríochta a aim...More Button

Is léir gur gá athscagadh níos iomláine a dhéanamh ar an gcás chun tosca inmharthana, cúrsaí costais agus dálaí ailtreachta eil...More Button

Nuair a bheidh deireadh leis an bpróiséas pleanála, braithfidh cúrsaí tógála ar achmhainní caipitil a bheith ar fáil.More Button