Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Kyne, Seán, Kyne, Seán

Tuesday, 12 February 2019

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


An tOrd Gnó - Order of Business

Is é gnó an lae inniu ná Uimh. 13, tairiscint maidir le ceadú beartaithe ag Dáil Éireann i ndáil le téarmaí Choinbhinsiún Minamata na Náisiún Aontaithe ar ais ón gcoiste; Uimh. 14, tairiscint maidi...More Button

Is é gnó na Céadaoin ná ráitis comhbhrón maidir le hiarTheachtaí Dála Brendan McGahon agus Seymour Crawford; Uimh. 38, An Bille um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil 2018, O...More Button

Is é gnó na Déardaoin ná Uimh. 17, tairiscint maidir le Comhaontú Aerseirbhís idir Éire agus Hong Kong; Uimh. 1 agus Uimh. 2 mura bhfuil siad críochnaithe roimhe sin agus Uimh. 39, an Bille chun ...More Button

An tOrd Gnó - Order of Business (Continued)

  Regarding arrangements for the business for the week, for today's business it is proposed that:More Button

Ministerial Rota for Parliamentary Questions: Motion

I move:More Button

Standing Orders: Motion

I move:More Button

Gnó na Dála - Business of Dáil

It is proposed, notwithstanding anything in Standing Orders or the Order of Business of today, that the Dáil shall sit later than 10.15 p.m. tomorrow and shall adjourn not later than 11.15 p.m., th...More Button

Seirbhísí Farantóireachta

Tá comhaontú idir mo Roinn agus Comharchumann Thoraí Teoranta faoina maoiníonn mo Roinn seirbhís sealadach farantóireachta gasta idir Thoraigh agus an mórthír. Beidh an socrú sin i bhfeidhm ar a l...More Button

Forbairt na nOileán

Tá an cheist maidir le Clár Mionoibreacha 2019 do na hOileáin á scrúdú ag oifigigh mo Roinne faoi láthair i gcomthéacs an tsoláthair airgid atá ar fáil le caitheamh ar thograí oileánda i mbliana ag...More Button

Scéim na mBóithre Áise

Faoi Scéim na mBóithre Áise de chuid mo Roinne, chuirtí airgead ar fáil do na húdaráis áitiúla ar mhaithe le obair dheisiúcháin a dhéanamh ar bhóithre beaga faoi leith sa Ghaeltacht.More Button

Le go mbeadh bóthar cáilithe chun críche na scéime, ba ghá roinnt coinníollacha faoi leith a bheith comhlíonta, ina measc; gur bóthar é nach raibh faoi chúram an údaráis áitiúil ábhartha agus gur...More Button

Tuigtear go gcuimsítear feabhas ar bhóithre den chineál atá luaite anois faoi Scéim Feabhsúcháin Áitiúil atá faoi stiúir na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail.More Button

Mar is eol don Teachta, tá Scéim na mBóithre Straitéiseach faoina mbíodh ciste airgid á chur ar fáil ag mo Roinn do na húdaráis áitiúla ábhartha chun athchóiriú agus uasghrádú a dhéanamh ar bhóithr...More Button