Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McHugh, Joe

Wednesday, 11 July 2018

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Assaults on Older Persons Bill 2018: First Stage (Continued)

No.More Button

Dublin (North Inner City) Development Authority Bill 2018: First Stage

No.More Button

Business of Dáil

Tá brón orm go bhfuil orm cur isteach ar an Teach chun an sceideal a athrú. Notwithstanding yesterday's Order of Business, it is proposed that the motion for the referral of the Insurance (Amendme...More Button

Tá brón orm cur isteach ar ghnó an Tí, ach tá moladh le déanamh agam. Notwithstanding yesterday's Order of Business, it is proposed that statements on the urgent need for water conservation shall ...More Button

Disability Statistics

The exact information requested by the Deputy is not available.

  The Labour Force Survey (LFS) is the official source of estimates of employment (ILO) in the State. This survey...More Button

Maoiniú d’Fhoras na Gaeilge

Tá na sonraí maidir leis an gcostas a bhain le Scéim Labhairt na Gaeilge a chur i bhfeidhm sna blianta 2009, 2010 agus 2011 leagtha amach sa tábla thíos.

More Button

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge

Faoi réir fhorálacha an Achta um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999 (Mír 2.1 de Cuid 7 d'Iarscríbhinn 2 don Chomhaontú sa Sceideal), is í an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas, le ceadú na nA...More Button

Tuigtear dom gur socraíodh ar chóimheas 75:25 mar ráta cómhaoinithe d'Fhoras na Gaeilge ag eascairt as breithiúnas ar an tionchar a bheadh i gceist don dá dhlínse agus go bhfuil buiséid ceadaithe...More Button

Deontais Ranna

Beidh áthas ar an Teachta a chloisteáil go bhfuil deontas de €5,756 ceadaithe aige do Chumann Traenach na Gaeltachta Láir chun cur ar a gcumas deisiúcháin agus obair chothabhála a dhéanamh ar uirli...More Button


 

 

www.Oireachtas.ie

Houses of the Oireachtas Service, Leinster House, Dublin 2. Ph: +353 1 618 3000

- Government Website - Privacy Policy - Accessibility - Copyright and Re-Use