Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McHugh, Joe

Thursday, 8 March 2018

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Questions on Promised Legislation (Continued)

Go raibh maith agat as an gceist. Tá an maoiniú ar fáil faoi choinne Fhoras na Gaeilge agus an Bord Ulster Scots agus tá freagracht agus dualgas orainne sa Rialtas seo suas go dtí 65% den airgead ...More Button

Irish Language: Statements (Resumed) (Continued)

Tá díomá ormsa fosta faoin gclár agus go raibh an comhchoiste ina shuí ag an am céanna. Chríochnaigh na ráitis ar an díospóireacht eile go luath agus sin an fáth atá leis.More Button

Mar Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hoileáin, fáiltím roimh an díospóireacht a bhí againn sa Teach le cúpla lá anuas agus roimh na pointí éagsúla atá ardaithe ag Teachtaí. Ba ...More Button

D'ardaigh an Teachta Ó Cuív pointí maidir le húsáid na Gaeilge sa Teach seo, Raidió Rí-Rá a bheith ar fáil níos forleithne, teagasc na Gaeilge, pleanáil teanga sa Ghaeltacht, an creatlach náisiún...More Button

D'ardaigh an Teachta Tóibín pointí maidir le teagasc na Gaeilge, buiséad Údarás na Gaeltachta agus toghcháin don Údarás. Bhí sé ag labhairt faoin bhrú atá ar an bhuiséad. Labhair sé faoi na Mea...More Button

D'ardaigh an Teachta Nolan pointe maidir leis an Ghaelscolaíocht. Scéal dearfach ollmhór é sin sa tír seo. Beidh na daoine uilig sna Gaelscoileanna ag an bhunleibhéal agus ag an mheánleibhéal a...More Button

D'ardaigh an Teachta Howlin pointí maidir le teagasc na Gaeilge, úsáid na Gaeilge sa Teach seo agus seirbhísí Stáit trí Ghaeilge. Tá an ceart aige. Labhair an Teachta O'Sullivan faoin mbealach ...More Button

Ná bí buartha faoi bhotúin a dhéanamh fosta. Nuair a bhím ag siúl timpeall an Tí seo, bíonn na ushers, iadsan atá ag obair sa chistin agus na daoine atá ag obair sna rannóga difriúla sa Teach se...More Button

Tá mé beagnach críochnaithe. An bhfuil cúpla bomaite agam?More Button

Gabhaim mo bhuíochas leis an Leas-Cheann Comhairle.More Button

Maidir le teagasc na Gaeilge in ollscoileanna thar lear, luíonn an cúrsa nua atá ar fáil ar líne go han-mhaith leis an obair atá ar bun ag mo Roinn. Tá baint ann le hinstitiúidí idirnáisiúnta ag...More Button

Sin é. Gabhaim buíochas arís de mo chuid chomhghleacaithe. Táim fíor-oscailte maidir le comhrá a dhéanamh amach anseo le daoine nach raibh anseo toisc go raibh an fo-choiste ag dul ar aghaidh a...More Button

Business of Dáil

It is proposed, notwithstanding the Order of the Dáil of 6 March 2018, that the Dáil shall sit tomorrow, Friday, 9 March at 10.30 a.m. to take Order for Second Stage and Second Stage of the Thirty-...More Button

It is proposed, notwithstanding anything in Standing Order 29, that on Tuesday, 20 March 2018, the Leaders' Question which would have been put by Independents 4 Change may be put by the Social Demo...More Button

Craoltóirí Seirbhíse Poiblí

Níl aon ról reachtúil agam maidir le cinntí oibríochtúla RTÉ.More Button

Creidim go láidir, áfach, go bhfuil féidearthachtaí móra ann cuidiú le seirbhísí nuachta a sholáthar do phobal na Gaeilge trí níos mó úsáid a bhaint as an teicneolaíocht nua-aimseartha. Is cúis s...More Button

Tionscadal Éireann 2040

Tá sé fógartha ag an Rialtas sa Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 go mbeidh €178m in airgead caipitil ar fáil le caitheamh ar thograí Gaeilge, Gaeltachta agus oileán as seo go ceann 10 mbliana. ...More Button

San áireamh sa Phlean Forbartha Náisiúnta seo, tá gealltanas go méadófar buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta go €12m in aghaidh na bliana, go gcaithfidh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaelt...More Button

Déanfar cinntí maidir le hamchlár an mhéadaithe seo le linn an ghnáthphróisis meastachán sna blianta atá amach romhainn.More Button

Departmental Funding

My Department’s remit, insofar as the Gaeltacht is concerned, is to support and promote the Irish language as its primary household and community language. The Department discharges this remit in t...More Button