Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Job Initiatives (Continued)
 Header Item Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tuesday, 9 December 2014

Dáil Éireann Debate
Vol. 861 No. 1

First Page Previous Page Page of 109 Next Page Last Page

  9 o’clock

(Speaker Continuing)

[Deputy Ruth Coppinger: Information on  Zoom on ] It is an open secret in the arts fraternity that free labour is being used to displace people in full-time labour. A quote in the Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy states: "The reality is that the replacement and displacement of paid jobs by interns does happen". Another quote in Visual Artists Ireland states that "Unpaid internships are becoming more common for a new generation of arts workers". They prop up the sector and they falsify a situation that may or may not be sustainable in the face of reduced public spending.

  The reality is that people are doing repeat internships. There are people in their 30s who have been on three JobBridge programmes or three internships in the arts sector. It is not that they are gaining experience. There are no jobs there for them.

  We did a survey of three websites and we found 52 jobs advertised, 36 of which were internships, 19 were JobBridge, eight were CE schemes, seven were unpaid internships and two were unpaid JobBridge programmes. That seems to be proof that it is predominant.

Deputy Heather Humphreys: Information on Heather Humphreys Zoom on Heather Humphreys I do not accept that free labour is being used to replace staff. My experience of JobBridge is that it has been very successful. I know many people who have been on this scheme and who have moved into full-time employment. In regard to internships, young people go to work in businesses and they end up getting full-time positions as a result of their work on JobBridge or as an intern.

I have spoken to business people who have found it invaluable in terms of training up somebody because when one goes into a workplace first, one does not have the skills set needed to do the job straightaway. This has allowed them to upskill and then get full-time employment.

It is important that the arts world avails of this type of programme so that young people, who come out of college and need a bit of experience on the job, are able to get it. I would not agree that free labour is being used to replace staff.

Deputy Ruth Coppinger: Information on  Zoom on  We are all in favour of interns and people getting experience in the arts but my problem is that they are doing so without getting any money whatsoever. The €50 would basically pay one's travel expenses to and from one's job.

If the Minister is that concerned, why does she not look at what they are doing in Britain, for example? The creative employment programme of the Arts Council of England is designed to support up to 6,500 paid internships to give people real training. What we found in the survey we did of three different websites advertising jobs was 36 internships, which I consider to be a small number out of 52 jobs. There were only 16 normal paid jobs. It is time to stop doing the arts and everything else in this country on the cheap. Many people are now being forced to do three internships and then emigrate without having an arts job at the end of it.

Deputy Heather Humphreys: Information on Heather Humphreys Zoom on Heather Humphreys The eligibility criteria for JobBridge is based on the overall objective of labour market policy in ensuring a pathway to appropriate employment, training and education opportunities for those on the live register. There should be an arts strand to JobBridge. It is important that this continues to provide opportunities for those interested in careers in the arts, allowing them to gain hands on experience and enhance their skills.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

 92. D'fhiafraigh Deputy Michael P. Kitt Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Heather Humphreys Zoom on Heather Humphreys an mbeidh foráil nua i mBille na dTeangacha Oifigúla (Leasú) 2014 chun go mbeidh 10% ar a laghad de na fostaithe sa státseirbhís in ann cumarsáid shásúil a dhéanamh leis an bpobal trí Ghaeilge; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh.  [46788/14]

Deputy Michael P. Kitt: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Gabhann an cheist seo le Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014 agus an riachtanas ann go mbeadh 10%, ar a laghad, de na fostaithe sa Státseirbhíse in ann cumarsáid sásúil a dhéanamh leis an bpobal tré mheán na Gaeilge. Tá imní ar a lán daoine nach mbeidh siad in ann a gcuid ghnó a dhéanamh tré mheán na Gaeilge. An ndéanfaidh an Aire Stáit aon rud maidir leis an scéal seo?

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Mar is eol don Teachta, rinneadh athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i gcomhréir leis an ghealltanas a tugadh i gClár an Rialtais 2011-2016. Mar thoradh ar an athbhreithniú sin, d'fhoilsigh mo Roinn cinn Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2014 i mí Aibreáin seo a chuaigh thart. Déantar foráil i gceann a sé den Bhille beartaithe go gcuirfear fo-alt nua isteach san Acht chun na poist i gcomhlachtaí poiblí a bhfuil riachtanas inniúlachta Gaeilge ag gabháil leo a shonrú i scéimeanna teanga. Eascraíonn an leasú sin as cinneadh Rialtais an 30 Deireadh Fómhair 2013 i ndáil le deireadh a chur le marcanna bónais a bhronnadh as oilteacht Ghaeilge in earcaíocht agus comórtais ardaithe céime na Státseirbhíse agus córas nua bunaithe ar inniúlacht a chur ina áit. Is í an aidhm atá leis an chóras nua ná an líon d'oifigigh le Gaeilge sa Státseirbhís a mhéadú. Ina theannta sin, ní miste a nótáil go sonrófar i bpleananna fórsa oibre Ranna agus oifigí Rialtais amach anseo na poist-réimsí oibre ina mbeidh gá le baill foirne atá in ann feidhmiú sa dá theanga oifigiúla. Ag féachaint do chur i bhfeidhm Acht na Gaeltachta 2012, iarrtar ar Ranna aird ar leith a thabhairt ar phoist atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta nó ag freastal ar na ceantair sin.

Tuigtear dom go bhfuil sé i gceist triail a bhaint as na socruithe nua earcaíochta sa chomórtas d’Oifigigh Cléireachais atá ar siúl faoi láthair ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Tá sé beartaithe go mbunófar fo-phainéal d'oifigigh le Gaeilge, a dhéanfaidh suas céatadán suas le 6% den phainéal foriomlán d'Oifigigh Cléireachais. Ní mór do na hiarrthóirí a cheapfar ón phainéal seo a bheith in ann raon iomlán seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge.

Ní miste a chur in iúl chomh maith go n-éilítear ar chomhlachtaí poiblí, de réir alt 13(d) d'Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, agus scéimeanna teanga á n-ullmhú acu, a chinntiú go gcomhlíontar na riachtanais Ghaeilge faoi leith a bhaineann le seirbhísí a sholáthar sa Ghaeltacht.

Deputy Michael P. Kitt: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Is é seo an chéad uair a bhfuair mé na ceisteanna roimh an tráth na gceist. Labhair an Aire Stáit ar athbhreithniú an Acht na dTeangacha Oifigiúla. Is í an aidhm atá ag an gcóras nua ná an líon daoine in ann feidhmiú go dhá-theangach sa Státseirbhíse a mhéadú. Is maith an aidhm í sin. Mar a dúirt mé, tá daoine ann agus iad ag iarraidh a gcuid ghnó a dhéanamh tré mheán na Gaeilge. Luaigh an Aire Stáit painéal d'oifigigh cléireachais agus luaigh sé figiúir de 6%. An dóigh leis an Aire Stáit go bhfuil sé sin indéanta agus go mbeidh daoine in ann a gcuid ghnó a dhéanamh tré mheán na Gaeilge?

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Tá mé cinnte faoi sin. Tá fios agam go raibh díospóireacht mhór ann roimh an cinneadh seo a dhéanamh, am nach raibh mise ceaptha mar Aire Stáit. Glacaim nach bhfuil i gceist ach figiúir de 6%. Ach is dóigh liom gur tús maith é. Mar a deirtear, is tús maith leath na hoibre. Is féidir linn tógáil ar an figiúir de 6%. Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag eagrú comórtais earcaíochta éagsúla. Tá sé i gceist fo-phainéal, suas le 6%, d'oifigigh le Gaeilge a chruthú mar thoradh ar na comórtais sin. Maidir leis an mBille teanga, beartaíodh go mbeadh ar chomhlachtaí poiblí na poist a bhfuil riachtanas Gaeilge ag baint leo a aithint sna scéimeanna teanga. Is dul chun cinn suntasach é sin. Bhí díospóireacht mhór ann roimh an chinneadh seo a dhéanamh. An ceart figiúir de 6% nó 10%? Ach is é an rud is tábhachtaí ná tús maith a bheith againn. Déanfaidh mé gach iarracht maidir le seo. Tá díospóireacht agus comhrá ar siúl fé láthair idir na Roinne áirithe san Rialtas.


Last Updated: 24/04/2020 15:38:34 First Page Previous Page Page of 109 Next Page Last Page