Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Seirbhísí Oileán (Continued)
 Header Item Job Initiatives

Tuesday, 9 December 2014

Dáil Éireann Debate
Vol. 861 No. 1

First Page Previous Page Page of 109 Next Page Last Page

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Tá conradh faoi oibleagáid seirbhíse poiblí i bhfeidhm idir mo Roinn agus Aer Arann Islands chun seirbhís aeir a chur ar fáil d’Oileáin Árann suas go dtí 30 Meán Fómhair 2015. Mar is eol don Teachta, d’fhostaigh mo Roinn an comhlacht EY chun athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanas na seirbhíse aeir, i gcomhréir le Rialacháin an Aontais Eorpaigh. Foilsíodh an tuarascáil athbhreithnithe ar shuíomh gréasáin mo Roinne ar 28 Bealtaine agus cuireadh í faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh. Is tuarascáil chuimsitheach atá inti a chlúdaíonn an tréimhse ó 2003 go dtí 2013. Aithníonn an tuarascáil na tionchair éagsúla atá ag an tseirbhís aeir ar shaol na n-oileánach. Pléitear costais éagsúla na seirbhíse agus treocht na gcostas le linn na tréimhse sin. Tabharfaidh an síneadh bliana atá curtha leis an gconradh aerseirbhíse go dtí 30 Meán Fómhair 2015 deis do mo Roinn an tuarascáil seo a mheas.

Maidir leis an gcéad chéim eile, tá sé ag dul do na páirtithe leasmhara go léir go scrúdófar gach a bhfuil sa tuarascáil chun go mbeidh mo Roinn ábalta tacú le riachtanais na n-oileán taobh istigh de na hacmhainní atá ar fáil. Nuair atá an scrúdú críochnaithe ag mo Roinn ar na moltaí atá sa tuarascáil, tógfar cinneadh maidir le cúnamh mo Roinne don tseirbhís aeir amach anseo.

Deputy Michael P. Kitt: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Muna bhfuil plean ag an Aire, críochnóidh an tseirbhís i Meán Fómhar 2015. Caithfidh an tseirbhís seo a bheith ar fáil i rith na bliana go léir agus bliain i ndiaidh bliain, mar a dúirt mé. Caithfimid bheith cinnte mar gheall ar an seirbhís seo. Ba cheart go mbeadh plean ann ar a laghad ocht nó naoi mí roimh deireadh an chonartha. Ba mhaith liomsa go gcuimhnóidh an Aire Stáit ar na daoine aosta a úsáideann an seirbhís seo agus ar chúrsaí gnó ar an oileán. Ó thaobh spóirt de, bhuaigh foireann peile Oileán Árann craobh sóisearach na Gaillimhe i mbliana ach bhí orthu taisteal ar an mbád. B'fhéidir go mbeidh an aerseirbhís acu an bhliain seo chugainn ach cad a tharlóidh don seirbhís amach anseo? Tá sé an-tábhachtach go mbeidh an seirbhís leanúnach, bliain i ndiaidh blian.

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Ba mhaith liomh comhgháirdeas a dhéanamh leis an bhfoireann as ucht a bhua ollmhór fosta. Tuigim an cheist seo agus an tábhacht atá ag baint leis an nasc idir an mórthír agus na hoileáin agus cás na ndaoine aosta agus cúrsaí gnó ar na hoileáin, mar a luaigh an Teachta. Tá cosaint déanta agam ar an mbuiséad reatha do na hoileáin i 2015. Dá bhrí sin, tá súil agam an tseirbhís aeir a choinneáil ar siúl amach anseo. Sin é an rud is tábhachtaí. Níl mé in ann gealltanas a thabhairt an seirbhís a choinneáil i ndiaidh 2015 ach is é an rud is tábhachtaí ná go bhfuilim i dteangmháil le m'oifigigh. Tá an seirbhís iontach tábhachtach do na daoine atá ina gcónaí ar na hoileáin agus ba mhaith liom gealltanas a thabhairt go ndéanfaidh mo chomghleacaithe, m'oifigigh, na comharchumainn agus na páirtithe leasmhara éagsúla atá ag obair ar an gceist seo iarracht. Tuigim tábhacht na seirbhíse agus an naisc idir na hoileáin agus an mórthír.

Deputy Michael P. Kitt: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Tá a lán rudaí eile ag tarlú, ar ndóigh, mar gheall ar chúrsaí leighis agus daoine atá coinní acu sna hospideíl i nGaillimh. Ó thaobh oideachais de, tá sé tábhachtach go mbeadh seans ag scoláirí agus múinteoirí taisteal go dtí na hoileáin. I gcásanna éagsúla bíonn múinteoirí ag taisteal lá amháin nó cúpla lá sa tseachtain. Tá gach gairm i gceist anseo. Tá na hoileáin seo an-ghnóthach i rith an tsamhraidh agus tá cúrsaí turasóireachta an-tábhachtach dóibh. Caithfidh go mbeidh an Aire Stáit in ann níos mó eolais a thabhairt dúinn, faoi na moltaí atá sa tuarascáil seo, mar shampla. An mbeidh an Aire Stáit in ann an seirbhís seo a choinneáil agus an mbeidh an Roinn in ann cúnamh a thabhairt chun an seirbhís seo a choinneáil?

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Mar atá a fhios ag an Teachta, bhí an bád farrantóireachta an-tábhachtach fosta i rith an tsamhraidh ach táim ag súil go mbeidh sé ceart go leor. Mar shampla, bhí mé ar Oileán Thoraí den chéad uair i mo shaol coicís ó shin nó mar sin, agus ar Oileán Bhéara agus Inis Oircin freisin. Tá a fhios agam faoi thábhacht saol na n-oileán agus na dúshláin atá ann. Mar shampla, déanann oibrithe phobail an-obair ar na hoileáin lasmuigh den Ghaeltacht agus tá díospóireacht ar siúl anois i measc m'oifigí sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus i measc oifigí na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtas Áitiúil fosta faoin infreastruchtúr seo, conas é a chosaint agus a choinneáil. Mar focal scoir, tá infreastruchtúr anois ar na hoileáin agus tá an infreastruchtúr seo, na haerseirbhísí, mar shampla, fíorthábhachtach. Tá suim mhór agam é a choinneáil agus a chosaint amach anseo.

Deputy Michael P. Kitt: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Má théann an Aire Stáit go hÁrann, ba cheart dó cuireadh a thabhairt dom.

Acting Chairman (Deputy Joe O'Reilly): Information on Joe O'Reilly Zoom on Joe O'Reilly Tá an cheist seo críochnaithe.

Deputy Joe McHugh: Information on Joe McHugh Zoom on Joe McHugh Fuair mé cuireadh agus táim ag súil go mór le mo dara thuras go dtí na hoileáin sa bhliain úr

Job Initiatives

 91. Deputy Ruth Coppinger Information on  Zoom on  asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Heather Humphreys Zoom on Heather Humphreys the percentage of staff at cultural organisations in receipt of Arts Council or other such State funding who are on the JobBridge scheme or any other unpaid internship; and if she will make a statement on the matter. [46867/14]

Deputy Ruth Coppinger: Information on  Zoom on  I wish to ask the Minister about the percentage of staff at cultural institutions in receipt of Arts Council or other such State funding who are on JobBridge schemes or any other unpaid internships. My information is that unpaid internships and labour are now becoming predominant schemes in the arts and cultural sector.

Deputy Heather Humphreys: Information on Heather Humphreys Zoom on Heather Humphreys Whereas the arts strand of JobBridge was designed and brokered by the Arts Council, it is run by the JobBridge section of the Department of Social Protection with local authorities across the country. The gathering of statistics for the arts strand would, therefore, be a matter for that Department and the relevant local authorities.

I understand that when an extension of the JobBridge national internship scheme to provide for new internships in the arts sector was announced in April 2013, it was estimated that the initiative would provide up to 300 new places for arts practitioners through placements with local authorities. It is considered that this arts strand will continue to provide opportunities for those interested in careers in the arts, allowing them to gain hands-on experience and enhance their skills. The extension of the scheme will foster emerging talent in the arts and also support local arts groups in theatre, film, visual arts, dance, music, literature and more. This as an important development because it will help people take the first step towards a career in the arts. In this sector, there is a long tradition of new entrants working alongside established artists, performers, practitioners and arts administrators.

On the wider issue, there is a long history of internships, formal and informal, paid and unpaid, in the arts, as well as a culture of volunteerism, especially for seasonal programmes. For example, a local festival might use interns in its busiest period, typically in the run-up to and during the festival. Done the right way, this can make the festival better, increase community support and give the intern valuable experience. Many artists and arts administrators got their start as interns.

Deputy Ruth Coppinger: Information on  Zoom on  It is a common myth that people interested in a career in the arts, such as young people fresh from college, are going on arts internships. That is no longer the case.


Last Updated: 24/04/2020 15:38:34 First Page Previous Page Page of 109 Next Page Last Page