Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers - Úsáid na Gaeilge

Tuesday, 15 May 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 765 No. 3

First Page Previous Page Page of 408 Next Page Last Page

 326.  D’fhiafraighPearse Doherty Information on Pearse Doherty Zoom on Pearse Doherty  den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan  an ndéanfar soláthar i bhforálacha an Bhille nua Gaeltachta do chatagóiríéagsúla Gaeltachta, bunaithe ar líon na gcainteoirí gníomhacha Gaeilge atá sna limistéir éagsúla, mar atá molta sa Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. [24218/12]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Tá sé beartaithe go ndéanfar foráil faoin mBille Gaeltachta do shainmhíniú reach-túil nua ar an Ghaeltacht a bheidh bunaithe feasta ar chritéir theangeolaíocha le hais an tsainmhínithe mar a sheasann sé faoi láthair atá bunaithe ar limistéir shonracha gheografacha.

Tá sé i gceist go dtabharfar stádas reachtúil faoin mBille Gaeltachta do cheantair phleanála teanga sa Ghaeltacht a bhfuil stádas agus riachtanais teangeolaíocha éagsúla acu mar a bhí molta sa Staidéar Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht. Tabharfaidh an reach-taíocht atáá ullmhú faoi láthair feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga faoina mbeidh plean teanga á ullmhú ag leibhéal an phobail do gach ceantar pleanála teanga. Déanfaidh na pleananna sin comhtháthú maidir le gníomhaíochtaí teanga, oideachais, pleanála agus forbairt shóisialta agus pobail. Tá plé ag dul ar aghaidh le tamall idir mo Roinnse agus Údarás na Gaeltachta faoin bhealach is fearr le tabhairt faoin phróiseas pleanála teanga.


Last Updated: 04/04/2015 08:03:47 First Page Previous Page Page of 408 Next Page Last Page