Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers - An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Tuesday, 15 May 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 765 No. 3

First Page Previous Page Page of 408 Next Page Last Page

 198.  D’fhiafraighPearse Doherty Information on Pearse Doherty Zoom on Pearse Doherty  den Aire Oideachais agus Scileanna Information on Ruairí Quinn Zoom on Ruairí Quinn  cén uair a fhoilseofar beartas a Roinne don Ghaeltacht ag eascairt as obair an Ghrúpa Oibre Ardleibhéil idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus a Roinn chun díriú ar chur i bhfeidhm na Strait-éise 20 Bliain don Ghaeilge i réimse gnímh an oideachais, ar Ghrúpa é a bunaíodh in Earrach na bliana 2011 faoi mhír 5.5 de Phlean forfheidhmithe na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta don bhliain 2011 maidir leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge, 2010-2030. [24219/12]

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn): Information on Ruairí Quinn Zoom on Ruairí Quinn Ag eascairt as an obair a rinne an Grúpa Ardleibhéil, tá oifigigh as an Roinn Oideachais agus Scileanna ag comhoibriú go dlúth le hoifigigh as an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi chur i bhfeidhm na Strait-éise 20 Bliain. Tá roinnt bearta bainteach le hoideachas atá sa Straitéis ar siúl cheana féin agus tacóidh siad seo leis an oideachas i gceantair Ghaeltachta. Níl sé i gceist faoi láthair polasaí sainiúil a fhoilsiú a eascraíonn as obair an ghrúpa.


Last Updated: 04/04/2015 08:03:30 First Page Previous Page Page of 408 Next Page Last Page