Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers - Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

Thursday, 19 April 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 762 No. 1

First Page Previous Page Page of 170 Next Page Last Page

 128.  D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,  Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan  céard iad na pleananna atá aige le pleananna áitiúla teanga a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht faoin Stráitéis Fiche Bliain; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [19630/12]

 129.  D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,  Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan  an bhfuil sé i gceist aige iarraidh ar na heagraíocthaí pobail bhunaithe agus ar na Comharchumainn Ghaeltachta pleananna áitiúla teanga a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht faoin Stráitéis Fiche Bliain le comhairle ó shaineolaithe, an mbeidh airgead á chur ar fáil dóibh don obair seo; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [19631/12]

Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jimmy Deenihan): Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan I propose to take Questions Nos. 128 and 129 together.

Mar is eol don Teachta, tá ráite sa Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge 2010-2030 go mbeidh forbairt córas cuimsitheach pleanála teanga ag leibhéal an phobail sa Ghaeltacht ag croílár na Straitéise agus go mbeidh sé riachtanach plean teanga a ullmhú ag leibhéal an phobail do gach ceantar Gaeltachta. Cuimseoidh na pleananna seo gach gné de shaol an phobail lena mbaineann siad agus beidh siad bunaithe ar riachtanais teanga aitheanta na gceantar faoi leith. Tabharfar foráil reachtúil don phróiseas pleanála teanga faoin mBille Gaeltachta 2012 atáá dhréachtú faoi láthair.

Tá plé ar bun le tamall anuas ag oifigigh mo Roinne le hÚdarás na Gaeltachta chun an cur chuige is fearr a aimsiú don phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht. Mar thoradh ar an bplé sin, tá sé i gceist ag mo Roinn, i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta, tús a chur leis an bpróiseas pleanála teanga trí chruinniú a reáchtáil go luath le roinnt eagraíochtaí pobalbhunaithe agus comharchumainn Ghaeltachta. Glacaim leis go bpléifear na ceisteanna ábhartha uile sa chomhthéacs sin, ar a n-áiritear oiliúint chuí ar fáil in am trátha dóibh siúd a bheidh ag plé le hullmhú agus le feidhmiú pleananna teanga i measc an phobail.


Last Updated: 04/04/2015 08:09:40 First Page Previous Page Page of 170 Next Page Last Page