Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers - Scéimeanna Scoláireachta don Ardoideachas

Thursday, 19 January 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 752 No. 2

First Page Previous Page Page of 243 Next Page Last Page

 103.  D’fhiafraigh Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Áire Oideachais agus Scileanna Information on Ruairí Quinn Zoom on Ruairí Quinn  an bhfuil aon athrú déanta nó an bhfuil aon athrú beartaithe do na scéimeanna scoláireachta tríú leibhéal 1916, Gaeilge agus Gaeltachta agus aon scéim scoláireachta tríú leibhéal eile de chuid na Roinne; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [3230/12]

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn): Information on Ruairí Quinn Zoom on Ruairí Quinn Mar a d’fhógair mé faoi Bhuiséad 2012, tá sé i gceist scéim aonair nua, stíl sparántachta agus bunaithe ar fhiúntas, a chur in ionad na cúig scéim scoláireachta don Ardoideachas atá ann cheana féin, lena n-áirítear Scoláireacht Sheachtain na Cásca 1916 agus na trí Scoláireacht Gaeilge. Beidh na dámhachtainí faoin scéim nua socraithe ag €2,000 an mac léinn. Beidh an sparántacht mar thacaíocht bhreise mar spreagadh agus chun ard-ghnóthachtáil a aithint do mhic léinn ó scoileanna DEIS. Beidh na mic léinn sin a mbronntar na dámhachtainí orthu i dteideal freisin iarratas a dhéanamh ar dheontais ard-oideachais. Tá an t-athrú seo déanta agam d’fhonn an úsáid is fearr a bhaint as acmhainní ganna chun díriú ar na mic léinn is fearr feidhmithe sa chóhort dóibh siúd is mó a bhfuil cúnamh airgeadais ag teastáil uathu.

Ní bheidh aon éifeacht ag na hathruithe seo orthu siúd a bhfuil scoláireachtaí acu cheana féin.


Last Updated: 04/04/2015 20:12:13 First Page Previous Page Page of 243 Next Page Last Page