Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Údarás na Gaeltachta.

Tuesday, 3 December 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 4

First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page

 138. D'fhiafraighMr. Sargent Information on Trevor Sargent Zoom on Trevor Sargent  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  an bhfuil sé mar pholasaí aige bualadh leis na baill d'Fhianna Fáil atá ar Bhord Údarás na Gaeltachta roimh chruinniú an bhoird féin mar a tharla roimh chruinniú an bhoird i nGaoth Dobhair le déanaí agus nach ceart bualadh le gach ball den údarás nuair a bhíonn an tAire freagrach don údarás ar fad. [24545/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Ar iarratas na mball d'Fhianna Fáil ar bhord an Údarás, chas mé leo tar éis cruinniú an údaráis i nGaoth Dobhair ar an 1ú Samhain, 2002.

Ag an gcruinniú, bhí plé ginearálta againn faoi chúrsaí na Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta ina measc. Maidir le casadh le bord an údaráis, chás mé leis ar an 4ú Iúil, 2002. Tá mé ar fáil le casadh leis arís ach iarratas a fháil uaidh agus dáta féiliúnach a bheith ar fáil. Glacaim leis go gcasann an Teachta ó thnáth go céile le Baill Oireachtais agus comhairle condae a plaintú le gnóthaí a phlé.


Last Updated: 01/09/2015 09:42:32 First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page