Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Coimisiún na Gaeltachta.

Tuesday, 3 December 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 4

First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page

 120. D'fhiafraighMr. Sargent Information on Trevor Sargent Zoom on Trevor Sargent  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  an gcuirfidh sé moltaí Choimisiún na Gaeltachta i bhfeidhm gan mhoill agus cathain a chuirfear i bhfeidhm iad agus cé na hacmhainní a bheidh ar fáil chuige seo. [24546/02]

 134. D'fhiafraighDr. Upton Information on Mary Upton Zoom on Mary Upton  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  cathain a chuirfear Coimisiún na Galltachta ar bun; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [24474/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Tá sé i gceist agam Ceisteanna Uimhir 120 agus 134 a thógáil le chéile.

Bhunaigh an Rialtas Coimisiún na Gaeltachta in earrach na bliana 2000 le moltaí a dhéanamh maidir leis an nGaeilge a láidriú mar ghnáthurlabhra phobal na Gaeltachta. Bhí ochtar ball ar an gcoimisiún, faoi chathaoirleacht Pheadar Mac an Iomaire, Stiúrthóir na Gaeilge Labhartha, Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Foilsíodh tuarascáil an choimisiúin i mí Bealtaine i mbliana agus tá anailís á déanamh ag mo Roinn uirthi faoi láthair. Chomh maith leis sin, tá coiste bunaithe agam le comhairle a chur orm maidir leis na beartais a bhfuil gá leo le feidhm phraiticiúil a thabhairt do na moltaí atá déanta sa tuarascáil sin. Tá iarrtha ar an gcoiste moltaí a dhéanamh faoi phleananna gníomhaíochta le spriocanna inseachadta a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm sa Ghaeltacht i ndáil le sealbhú agus buanú na Gaeilge. Iarradh air chomh maith na himpleachtaí airgid maidir le pé plean nó gníomh a mholann sé a mheas chomh fada agus is féidir. Tá sé mar aidhm agam athruithe suntasacha a chur i gcrích maidir le forbairt na Gaeltachta agus na Gaeilge araon le linn mo thréimhse mar Aire. Chuige sin tá sé i gceist agam beartais agus pleananna gníomhaíochta a chur i bhfeidhm chomh fada agus is féidir, de réir mar a bheidh obair an choiste ag dul ar aghaidh agus moltaí ag teacht uaidh.


Last Updated: 01/09/2015 09:42:30 First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page