Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Páistí Scoile sa Ghaeltacht.

Tuesday, 3 December 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 4

First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page

[1003]

 119. D'fhiafraighMr. Gilmore Information on Eamon Gilmore Zoom on Eamon Gilmore  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  cad iad na pleananna práinneacha atá aige líon na dteaghlach le páistí scoile sa Ghaeltacht a thuilleann deontas faoi Scéim Labhairt na Gaeilge a mhéadú go mór; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [24473/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív D'fhógair mé le gairid go bhfuil mé chun athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar Scéim Labhairt na Gaeilge chun í a chur in oiriúint don lá inniu.

Mar chuid lárnach den phróiséis táim ag dul i gcomhairle leis an bpobal agus cuirfear fáilte dá réir roimh mholtaí nó tuairimí ón bpobal – go háirithe teaghlaigh atá nó a bheidh ag tógáil a gclann le Gaeilge – faoin ábhar roimh 31 Nollaig 2002.

Tá súil agam go mbeidh an t-athbhreithniú críochnaithe roimh dheireadh na scoilbhliana reatha.


Last Updated: 01/09/2015 09:42:30 First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page