Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Foclóir Béarla-Gaeilge.

Tuesday, 3 December 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 4

First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page

 114. D'fhiafraighDr. Upton Information on Mary Upton Zoom on Mary Upton  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  cén dul chun cinn atá déanta i leith foclóra leictreonaigh Béarla-Gaeilge; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [24475/02]

[1002]Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Ar 21 Meitheamh 2000, thug an Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas cead i bprionsabal d'Fhoras na Gaeilge foclóir nua-aoiseach údarásach ar ard-chaighdeán a chur ar fáil. Tuigim go bhfuil sé beartaithe ag Foras na Gaeilge go mbeidh an foclóir ar fáil i bhfoirm leictreonach agus i bhfoirm chlóite araon nuair a fhoilseofar é.

Dá réir sin, lorg Foras na Gaeilge tairiscintí soláthair le haghaidh Céim I de thionscadal an Fhoclóra Béarla-Gaeilge níos luaithe i mbliana. Bainfidh an chéim sin le dearadh teicniúil an fhoclóra, leis na córais ríomhaireachta a úsáidfear agus é á chur le chéile, le roghnú na gceannfhocal, leis na córais fiosraithe corpais agus mar sin de.

Tuigtear dom ó Fhoras na Gaeilge go bhfuil measúnú déanta ar na tairiscintí a fuarthas maidir leis an obair sin agus go bhfuiltear ag súil leis go scrúdóidh bord an fhorais an cheist ag an gcruinniú a bheidh acu ar 6 Nollaig.

Question No. 115 answered with Question No. 91.

Question No. 116 answered with Question No. 106.


Last Updated: 01/09/2015 09:42:29 First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page