Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Isliu i Meastachain.

Tuesday, 3 December 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 4

First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page

 96. D'fhiafraighMr. Gilmore Information on Eamon Gilmore Zoom on Eamon Gilmore  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  cén fáth a bhfuil ísliú 22% sna meastacháin d'Údarás na Gaeltachta - deontas do thionscail agus caiteachas caipitiúil ar fhoirgnimh; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina leith. [24472/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Tá soláthar €32.3 miliun ar fáil sna meastacháin d'Údarás na Gaeltachta i gcomhar 2003. Tá €25 mhilliún den soláthar seo i gcomhar deontais do thionscail agus caiteachas caipitil ar fhoirgnimh. Tá comhnascadh déanta ar na fomhíreanna H2 agus H3 a bhí ann go dtí seo chun tuilleadh solúbthachta a thabhairt d'Údarás na Gaeltachta agus iad ag plé le cúrsaí fostaíochta i gcoitinne.

Maidir leis an leithdháileadh laghdaithe atá i gceist do 2003 tá mé sásta gur soláthar sásúil é seo ag cuimhneamh ar an éileamh ar dheontais thionsclaíocha nua a bhfuiltear ag súil leis. Ní miste a chur san áireamh go bhfuil socrú déanta agam le gairid chun €3.5 miliun sa bhreis a chur ar fáil don Údarás chun tograí áirithe a chur i gcrích roimh dheireadh na bliana seo. Anuas air seo tá comhráití ar siúl le hÚdarás na Gaeltachta i láthair na huaire i ndáil le roghanna maoinithe nua dá chlár foirgníochta le súil go n-aimseofar deiseanna nua a d'fhéadfadh ioncam a sholáthar.


Last Updated: 01/09/2015 09:42:27 First Page Previous Page Page of 294 Next Page Last Page