Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Inland Waterways.

Tuesday, 26 November 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 558 No. 1

First Page Previous Page Page of 280 Next Page Last Page

 484. D'fhiafraighMr. McGinley Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley  den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  an bhfuil iarratas ina Roinn le taoscadh a dhéanamh ar an chanáil idir Mullach Dearg agus Ceann Caslach (i nDún na nGall), an bhfuil tuairisc ina Roinn fán tionscnamh, cad iad na moltaí a rinne cigire a Roinne agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [23625/02]

Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Éamon Ó Cuív): Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Tá iarratas ó Chomhairle Chontae Dhún na nGall á scrúdú ag mo Roinnse faoi lathair. Tuigim ón gcomhairle atá curtha ar fáil dom go bhfuil an tionscadal seo casta agus go bhfuil impleachtaí ann don timpeallacht agus ó thaobh luach airgid de. Nuair a bheidh na himpleachtaí seo scrúdaithe ag mo Roinnse, i gcomhar le Comhairle Chontae Dhún na nGall beidh mé in ann cinneadh a dhéanamh.


Last Updated: 01/09/2015 09:41:22 First Page Previous Page Page of 280 Next Page Last Page