Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Riachtanais Scoile.

Wednesday, 6 February 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 547 No. 4

First Page Previous Page Page of 183 Next Page Last Page

[1658]

 224. D'fhiafraighMr. McGinley Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley  den Aire Oideachais agus Eolaíochta Information on Michael Woods Zoom on Michael Woods  ar deineadh staidéar féidearthachta ar riachtanais scoile (sonraí tugtha); cén toradh a bhí ar an scrudú sin; an bhfuil cinne adh déanta scoil úr a thógáil nó an tseanscoil a dheisiú agus an ndéanfaidh sé ráiteas iomlán ar an chás práinneach seo. [3769/02]

Minister for Education and Science (Dr. Woods): Information on Michael Woods Zoom on Michael Woods Tá na roghanna éagsúla cóiríochta á mheas sa Roinn faoi láthair. San áireamh anseo tá ceist foirgneamh nua a thógáil, nó, mar mhalairt, foirgintí scoile atá ann cheana féin a úsáid. Nuair a bheidh an próiséas meastácháin seo críochnaithe beifear i dteagmháil arís le údaráis na scoile.


Last Updated: 31/08/2015 16:09:08 First Page Previous Page Page of 183 Next Page Last Page