Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Caighdeán Uisce Poiblí.

Wednesday, 6 February 2002

Dáil Éireann Debate
Vol. 547 No. 4

First Page Previous Page Page of 183 Next Page Last Page

 158. D'fhiafraighMr. McGinley Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley  den Aire Comhshaoil agus Rialtais Information on Noel Dempsey Zoom on Noel Dempsey  Áitiúil an eol dó na deacrachtaí móra atá le caighdeán an uisce phoiblí i gceantar Ghort a' Choirce, Dún na nGall, agus an bhfuil aon scéim beartaithe le feabhas a chur ar an soláthar uisce sa cheantar. [3785/02]

Minister for the Environment and Local Government (Mr. Dempsey): Information on Noel Dempsey Zoom on Noel Dempsey Chuir Comhairle Chontae Dhún na nGall tuarascáil tosaigh faoin scéim seo faoi bhráid mo Roinne i mí Lúnasa 1995 ach níl sí faofa go fóill. Áiríodh an scéim mar thosaíocht uimhir a cúig ar liosta na scéimeanna uisce agus séarachais ar ghlac an chomhairle leis mar fhreagra ar iarratas ó mo Roinn-se ar gach údarás áitiúil measúnú úr a dhéanamh ar na riachtanais maidir le hoibreacha caipitiúil agus tosaíochtaí a chinneadh ar bhonn an mheasúnaithe sin. Cuireadh na liostaí tosaíochta sin san áireamh agus an clár infheistíochta do sheirbhísí uisce 2000-2002, a fógraíodh i mí Iúil 2000, á chur in eagar. De bharr na tosaíochta a cheap an chomhairle don scéim, chomh maith le leibhéal na hiomaíochta san éileamh agus an maoiniú atá ar fáil, níorbh fhéidir an scéim a chur sa chlár infheistíochta.


Last Updated: 31/08/2015 16:08:56 First Page Previous Page Page of 183 Next Page Last Page