Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Teilifís na Gaeilge.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

[1526]

 111. Mr. Gallagher (Donegal South West) Information on Pat the Cope Gallagher Zoom on Pat the Cope Gallagher  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  if he has satisfied himself that Teilifís na Gaeilge will be available to all viewers throughout the island when it commences broadcasting; and if he will make a statement on the matter. [17719/96]

 112. Mr. Lawlor Information on Liam Lawlor Zoom on Liam Lawlor  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  the current position regarding the necessity of householders in Gaeltacht areas acquiring new aerials in order to be able to receive Teilifís na Gaeilge transmissions at a cost of up to £60 per aerial. [17734/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 111 agus 112 le chéile.

Tá dualgas leagtha ar RTÉ an bunstruchtúr teicniúil a thógáil chun a chumasú do Theilifís na Gaeilge feidhmiú mar sheirbhís náisiúnta ar leith. Ba é an bunsprioc ná go mbeadh an tseirbhís ar fáil do 90 faoin gcéad den daonra ón tús. Tuigtear ón eolas is déanaí atá ar fáil ó RTÉ go meastar go mbeidh Teilifís na Gaeilge ar fáil do idir 93 faoin gcéad agus 95 faoin gcéad den daonra ón tús-dáta. Tar éis don tseirbhís a bheith tosaithe, leanfaidh RTÉ ar aghaidh leis an gclár gléasaistrithe atá pleanáilte, a mheastar a chríochnófar go luath i 1997. Ina dhiaidh sin, is ceist do RTÉ na ceantair a shonrú nach mbeidh glacadh sásúil le fáil iontu agus clár a chur idir lámha chun gléasaistritheoirí de chumhacht íseal a sholáthar, i gcomhréir leis na hacmhainní foirne agus eile a bheidh ar fáil, d'fhonn na fadhbanna sin a réiteach.

Maidir leis an glacadh sa Tuaisceart, dírím aird na dTeachtaí ar fhreagraí ar cheisteanna roimhe son ar an ábhar céanna, go háirithe an freagra a thug mé ar Cheist Uimh. 86 ar 12 Meitheamh 1996 — feic colúin 1895 agus 1896 den Tuairisc Oifigiúil don lá sin.

Mar a cuireadh in iúl san fhreagra sin, [1527] tá scríte agam chuig an Rúnaí Stáit don Oidhreacht Náisiúnta, an tAire a bhfuil freagracht fheidhmiúil aige i ndáil le cúrsaí craolacháin sa Ríocht Aontaithe, ag iarraidh comhaontú polaitiúil chun moltaí atá curtha le chéile, d'fhonn an glacadh ar RTÉ sa Tuaisceart a fheabhsú, a chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe. Tá mé ag fanacht ar fhreagra substainteach ar an litir sin. Bhainfeadh aon fheabhsúcháin ar ghlacadh RTÉ sa Tuaisceart a eascródh as an bpróiséas seo le craolacháin Theilifís na Gaeilge chomh maith.

Beidh an líonra tarchuradóireachta atá á thógáil don stáisiún nua ag feidhmiú ar mhinicíochtaí ar an mbanda craolachán UHF, a chuirtear ar fáil ag an Roinn Iompair. Fuinnimh agus Cumarsáide ón speictream craolacháin atá ceaptha d'Éire faoi chomhaontaithe idirnáisiúnta.

I gcásanna nach mbíonn RTÉ 1 agus Network 2 á bhfáil ag lucht féachana ar UHF, tuigim ó RTÉ go mbeidh sé riachtanach do dhaoine ar mian leo Teilifís na Gaeilge a fháil aeróga UHF a insealbhú. Ní mór dom a threisiú nach bhfuil aon rud speisialta nó neamhchoitianta faoi aeróga UHF: tá siad in úsáid ar fud na tíre. Tuigim ó RTÉ freisin go dtagann costas na n-aeróga sin, gan costas insealbhaithe a chur san áireamh, laistigh de raon ó £7.50 go dtí níos lú ná £20 an ceann. Bheadh ionadh orm, mar sin, dá mbeadh ar mórán den lucht féachana, ar mian leo aeróg dá leithéid a fháil insealbhaithe go proifisiúnta, praghas a íoc a bheadh chomh hard leis an bhfigiúr atá luaite ag an Teachta Lawlor ach iad a bheith sásta tairiscintí inchomórtais a lorg nó teacht le chéile le sealbhóirí tí eile sa cheantar chun idirbheartaíocht a dhéanamh le soláthróir aeróga le conradh insealbhaithe ar an mórchóir.


Last Updated: 12/05/2015 15:53:28 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page