Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Teilifís na Gaeilge.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

 108. Mr. Callely Information on Ivor Callely Zoom on Ivor Callely  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  the cost to date of Teilifís na Gaeilge; the projected cost of Teilifís na Gaeilge; and if Teilifís na Gaeilge is currently within its budget. [17628/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Tuigim ó RTÉ gur caitheadh £11.163 milliún (caiteachas caipitil) agus £9.48 milliún (caiteachas reatha) i ndáil le Teilifís na Gaeilge sa tréimhse go 31 Lúnasa 1996. Baineann thart ar £11.163 milliún den tsuim sin le caiteachas caipitil agus thart ar £9.480 milliún le caiteachas reatha.

Is é £16.1 milliún an costas caipitil measta do Theilifís na Gaeilge. I gcomhréir le cinneadh an Rialtais den 20 Eanáir 1995 cuirfear £10 milliún in aghaidh na bliana ar fáil ón Státchiste ar bhonn leanúnach i leith costais reatha na seirbhíse nua. Ina theannta sin cuirfidh RTÉ uair an chloig amháin de chláir in aghaidh an lae ar fáil saor in aisce do Theilifís na Gaeilge. Is ceist do RTÉ féin, i gcomhairle le Comhairle Theilifís na Gaeilge, cinneadh a dhéanamh faoin gcostas a bhainfidh leis an uair an chloig sin de chláir.

Tuigim ó RTÉ go bhfuil an caiteachas go dáta ar Theilifís na Gaeilge laistigh den mheastachán a leagadh síos dó.


Last Updated: 16/05/2015 12:56:21 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page