Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Deontas Cumann Peile Bhaile Chlair na Gaillimhe.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

 61. D'fhiafraighMr. M. Brennan Information on Matt Brennan Zoom on Matt Brennan  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta cén uair a íocfar deontas le Cumann Peile Bhaile Chláir na Gaillimhe, a bhfuil seomra feistis agus obair eile críochnaithe acu le tamall agus a bhfuil íocaíocht iarrtha acu le fada; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [17360/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Cheadaigh mé deontas £10,000 anuraidh mar chabhair chun seomraí feitis agus seomra cruinnithe a thógáil ag Páirc Imeartha [1498] Bhaile Chláir agus tá tráthchuid £5,000 den deontas sin íochta cheana féin. Tá iarratas ar thráthacuid eile den deontas á mheas ag mo Roinnse faoi láthair agus déanfar cinneadh ina leith chomh luath agus is féidir.

Tá moill ar phroiseáil cuid de n h-iarratais (an t-iarratas seo san áireamh) i gceantair áirithe Ghaeltachta toisc gur imigh cigire uachtarach tithe ón Roinn tamall ó shin. Mar gheall air seo tá cainteanna ar siúl leis an bhfoireann tithíochta agus lena gceardchumann le tamall anuas chun teacht ar réiteach faoi athstruchturú ginearálta agus táthar dóchasach go mbeidh an cheist socraithe sar i bhfad.


Last Updated: 16/05/2015 12:56:14 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page