Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Easpa Infra-struchtúr an Ghaeltacht.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

 59. D'fhiafraighMiss Harney Information on Mary Harney Zoom on Mary Harney  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an nglacann sé leis go bhfuil easpa infrastruchtúr, go háirithe usice agus séarchas, ag cur isteach go mór ar fhorbairt turasóireachta agus tionsclaíochta, ins na ceantair Ghaeltachta; agus an gcuirfeadh sé in iúl cad atá beartaithe aige chun an fhadhb seo a réiteach. [17409/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Is constaic mhór í easpa bunstruchtúir nua-aimseartha d'fhorbairt na Gaeltachta. I dtaca leis sin dírim aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé ar Cheist Dála i dtaobh an ábhair ar 12 Meitheamh seo caite.

[1496] Is beag is féidir liom a chur leis an bhfreagra a thug mé ag an am sin ach a threisiú gur gnó do na h-údaráis áitiúla saoráidí dóthaineacha uisce agus séarachais a chur ar fáil agus a rá go mbíonn mo Roinnse agus Údarás na Gaeltachta i gcomhairle mar is cuí leis na húdaráis sin d'fhonn riachtanais na Gaeltachta a thabhairt chun a n-aird.

Bíonn cúnamh beag le fáil ó mo Roinnse le haghaidh grúpscéimeanna uisce agus mionscéimenna uisce agus séarachais sa Ghaeltacht. Ní miste a rá freisin go mbíonn na comharchumainn Ghaeltachta ag feidhmiú ar na hoileáin agus ar an mórthír chun bunstruchtúr a fhorbairt agus go bhfaigheann siad cabhair reachtála agus caipitil ó mo Roinnse.


Last Updated: 15/05/2015 11:29:10 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page