Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Job Creation.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

[1495]

 58. Kathleen Lynch Information on Kathleen Lynch Zoom on Kathleen Lynch  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  the number of jobs that will be created in enterprises assisted by Údarás na Gaeltachta in 1996; the estimated cost per job; and if he will make a statement on the matter. [17437/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Ní bheidh an t-eolas atá á lorg ag an Teachta ar fáil go dtí go luath san athbhliain. Tuigim ón Údarás, áfach, go bhfuil deachomharthaí ann go dtí seo maidir le líon na bpost a chruthófar i mbliana.

Mar eolas don Teachta maidir le 1995

—cruthaíodh 1,251 phost nua lánaimseartha sa bhliain sin i ngnóthais sa Ghaeltacht a fuair cúnamh ón Údarás;

—thug an méadú post seo an fhostaíocht lánaimseartha i ngnóthais a fuair cúnamh ón Údarás go buaicphointe 6,835 phost;

—tháinig méadú 642 sa bhliain sin ar líon iomlán na bpost séasúracha/ páirtaimseartha go dtí buaicleibhéal 3,940; agus

—ba é £9,700 an meánchostas deontais in aghaidh an phoist sa bhliain sin.


Last Updated: 16/05/2015 12:56:14 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page