Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - National Heitage Areas.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

[1490]

 52. Mr. Dempsey Information on Noel Dempsey Zoom on Noel Dempsey  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  when he intends to set up a proper appeals system for national heritage and special protection designated areas. [16673/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins The Deputy will be aware that I am currently in the process of producing regulations to transpose the Habitats Directive into Irish law and I expect to have these in place by the end of October. I also hope to be in a position to present the Wildlife (Amendment) Bill to the House before the end of the year.

The Deputy will also be aware that it would be improper of me to disclose specific aspects of the regulations or the proposed legislation in advance of publication. He can be assured, however, that due regard will be taken of situations where any landowner may wish to make representations to me objecting to the proposed designation.

 53. D'fhiafraighMr. Clohessy Information on Peadar Clohessy Zoom on Peadar Clohessy  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta cén plean atá beartaithe aige chun déileáil le dífhostaíocht fhadtéarmach ins na ceantair Ghaeltachta; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [17405/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Is é Údarás na Gaeltachta an príomhghléas Stáit atá ann chun cuidiú le tionscail agus scéimeanna tairgiúla fostaíochta a bhunú, a fhorbairt agus a chothabháil sa Ghaeltacht. I dtaca leis sin de bíonn iarrachtaí leanúnacha ar siúl ag an Údarás d'fhonn tograí a aimsiú a chuirfidh deiseanna fostaíochta breise ar fáil do mhuintir na Gaeltachta — daoine atá dífhostaithe go fadhthréimhseach san áireamh.

Bíonn ról tábhachtach ag eagraíochtaí agus dreamanna eile i ndeileáil le dífhostaíocht fhadtéarmach, mar shampla, an córas oideachais, FÁS, scéimeanna Leader agus eagraíochtaí faoi Chlár ADM.

Ó thaobh an Údaráis de tá réimse leathan de ghníomhaíochtaí agus de chúnamh airgid i gceist chun deiseanna oiliúna agus forbartha pearsanta agus [1491] cruthú fostaíochta a chur chun cinn mar a léirítear gach bliain ina Thuarascáil Bhliantúil. Tá an fhostaíocht i dtionscail a fuair cúnamh ón Údarás ag méadú gan teip ó 1982 i leith. Tháinig glanmhéadú 47 faoin gcéad le deich mbliana go deireadh 1995 ar iomlán na ndaoine i bhfostaíocht lánaimseartha i gcuideachtaí a fhaigheann cúnamh ón Údarás. Tháinig an méadú a b'fhearr fós ar an bhfostaíocht lánaimseartha i 1995, rud a thug an t-iomlán go buaicphointe 6,835 dhuine. Chomh maith leis sin, méadaíodh ar na poist pháirtaimseartha agus shéasúracha go buaicleibhéal 3,940 sa bhliain chéanna, rud a d'fhág go raibh beagnach 10,800 post ag deireadh na bliana 1995 i gcuideachtaí a fuair cúnamh ón Údarás.

Cuimsíonn stráitéis chruthú fostaíochta an Údaráis céimeanna atá in oiriúint do na cúinsí atá i réim sa Ghaeltacht, i.e., acmhainní nádúrtha áitiúla — cultúr agus teanga san áireamh — agus scileanna agus traidisiúin oibre an cheantair a fhorbairt.


Last Updated: 12/05/2015 15:53:28 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page