Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Deontas Ché Diúltaithe.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

 51. D'fhiafraighMr. Molloy Information on Robert Molloy Zoom on Robert Molloy  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an gcuirfeadh sé in iúl cén fáth a dhiúltaigh sé deontas a chur ar fáil le haghaidh obair dheisiúcháin ar chéibh Chill Mhuirbhe, Inis Mór, Contae na Gaillimhe tar éis an damáiste mór a rinneadh air roinnt blianta ó shin le linn stoirm mhór; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [17408/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Ar an gcéad dul síos is mian liom a rá go soiléir nár dhiúltaigh mé deontas a chur ar fáil mar chabhair chun oibreacha deisiúcháin a chur i gcrích ag Cé Chill Mhuirbhí.

Faoi mar a cuireadh in iúl don Teach mar fhreagra ar Cheist Uimh. 76 ar 13 Márta tá tuarascáil innealtóireachta agus meastachán costais a fuarthas ó Roinn na Mara i dtaca leis an bpiara ag Cill Mhuirbhí a dheisiú agus a shíneadh mar aon le tuarascáil innealtóireachta a fuarthas ó Chomharchumann Aonghusa Teoranta maidir leis an gcé a fhorbairt á meas i gcónaí ag my Roinnse.

Tá soláthar substantiúil de £2.35 milliún ar fáil do mo Roinnse i mbliana chun saoráidí calaíochta sa Ghaeltacht a fheabhsú agus a dheisiú ach tá an soláthar sin geallta do thograí muiroibreacha eile cheana féin (an mhórscéim mhuiroibreacha ar Inis Meáin agus Inis Oírr atá á críochnú i mbliana ar chostas iomlán de £4.7 milliún ina measc).

Maidir leis na saoráidí calaíochta i gcoitinne ar Inis Mór, tuigfidh an Teachta nach féidir airgead a chur ar fáil chun iad uile a fheabhsú ag an am céanna. Ba chabhair é dá mbeadh aontú ar an oileán maidir leis an togra gur cheart tosú leis.


Last Updated: 15/05/2015 11:29:09 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page