Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Measúnú ar Obair Ghaeilge.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

 92. D'fhiafraighMr. Clohessy Information on Peadar Clohessy Zoom on Peadar Clohessy  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta cad a bhí i gceist aige nuair a dúirt sé go raibh sé ar intinn aige measúnú a dhéanamh ar obair agus ar chleachtas Gaeilge; an ainmneoidh sé na heagraisí a raibh sé i gcomhairle leo; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [12216/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Is é an Coimisiún chun Ról na nEagras Deonach Gaeilge a scrúdú a bhí i gceist agam nuair a rinne mé an tagairt a luaitear sa Cheist seo agus Ceist Dála Uimh. 22 á freagairt agam ar 28 Samhain 1995.

Ar 17 Eanáir 1996 d'fhogair mé go raibh Coimisiún ar leith á bhunú agam — i gcomhréir le gealltanas a tugadh sa Chlár don Rialtas le haghaidh Athnuachana — chun ról, struchtúr, éifeachtacht agus comhpháirtíocht na n-eagras deonach Gaeilge, a fhaigheann cúnamh bliantúil ón Stát, a bhreithniú.

Táim sásta gur maith an rud é scrúdú cuimsitheach neamhspleách a dhéanamh ar na heagrais dheonacha Ghaeilge ar mhaithe leis na heagrais féin agus cur [1899] chun cinn na Gaeilge i gcoitinne. Tá sé tábhachtach go méadófar úsáid na Gaeilge oiread agus is féidir sa tír in iomlán agus ina theannta sin go ndéanfar an dátheangachas a chur chun cinn ag an am céanna.

Tuigim gur bhuail an Coimisiún le hionadaithe ó na heagrais dheonacha éagsúla atá á scrúdú aige agus táim ag súil le tuarascáil ón gCoimisiún sar i bhfad.


Last Updated: 15/05/2015 11:28:21 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page