Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Gaelscoileanna.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

 81. D'fhiafraighMr. Molloy Information on Robert Molloy Zoom on Robert Molloy  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an raibh aon díospóireacht aige leis an Roinn Oideachais maidir le todhchaí gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta faoi na hÚdaráis Oideachais áit iúla atá molta; an gcuirfidh sé a thuair imí in iúl faoin tairiscint; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [9060/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Bhí dlúthdhíospóireachtaí idir mo Roinnse agus an Roinn Oideachais maidir leis an mBille Oideachais, 1996, faoin a mbunófar deich mBord Oideachais chun struchtúr idirmheánach riaracháin a chur ar fáil sa chóras oideachais. Ní bhunófar Bord Oideachais ar leith do scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna ach beidh ar gach Bord Oideachais coiste ar leith a bhunú chun comhairle a chur ar an mBord maidir le cur chun cinn agus múineadh na Gaeilge agus maidir le comhordú a dhéanamh i dtaca le múineadh trí Ghaeilge a chur ar fáil.

Táimse sásta leis an gcur chuige atá i gceist. Ar ndóigh, tacaím leis an ngá chun Forás Áiseanna Teagaisc a bhunú mar ghníomhaireacht lárnach le haghaidh monatóireachta agus seirbhíse.


Last Updated: 16/05/2015 14:26:23 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page