Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Mionteangacha San Eoraip.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

 48. D'fhiafraighMr. Martin Information on Micheál Martin Zoom on Micheál Martin  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an bhfuil aon phlean speisialta aige chun cás na mionteangacha san Eoraip a chur chun cinn i rith Uachtaránacht na hÉorpa go dtí deireadh na bliana seo. [12202/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Cé go dtugann mo Roinnse deontas bliantúil (£37,000 i mbliana) don Oifig Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana, a bhfuil a ceannoifig i mBaile Átha Cliath mar chabhair i leith costais riaracháin níl freagracht uirthi maidir le cur chun cinn na mionteangacha i gcoittinne san Eoraip. Ar ndóigh glacfaidh mé le haon deis iomchuí chun stádas, na Gaeilge san Aontas Eorpach a bhrú ar aghaidh. I dtaca leis sin de dírim aird an Teachta ar an bhfreagra a thug mé inniu ar Cheisteanna Dála Uimhreacha 22, 24, 80 agus 93.


Last Updated: 16/05/2015 14:26:20 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page