Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Coláistí Gaeilge.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

 46. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an bhfuil aon toradh ar an staidéar a bhí á dhéanamh ar na coláistí Gaeilge; má tá, an bhfuil sé i gceist aige an tuarascáil ar na coláistí a fhoilsiú; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [10543/96]

 84. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an bhfuil sé i gceist na cúraimí atá ar a Roinn i láthair na huaire faoi scéim na bhfoghlaimeoirí Gaeilge a aistriú go dtí an Roinn Oideachais; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [10544/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Tógfaidh mé na Ceisteanna Uimh. 46 agus Uimh. 84 le chéile.

Tá an t-athbhreithniú ar na coinníollacha ginearálta a bhaineann leis na Col áistí Gaeilge Samhraidh, a bhí á dhéanamh ag an ngrúpa oibre a bunaíodh anuraidh, críochnaithe le tamall anois agus tá tuarascáil chuimitheach le moltaí an ghrúpa á scrúdú ag mo Roinn féin agus ag an Roinn Oideachais faoi láthair. Nuair a bheidh an tuarascáil measta [1874] ag an dá Roinn déanfar socruithe chun í a fhoilsiú.

Níl sé i gceist na cúraimí atá ar mo Roinn féin i ndáil le Scéim na bh Foghlaimeoirí Gaeilge a aistriú go dtí an Roinn Oideachais.


Last Updated: 14/05/2015 08:36:59 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page