Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Monarchana Nua.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

 43. D'fhiafraighMr. Molloy Information on Robert Molloy Zoom on Robert Molloy  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an ainmneoidh sé na monarchana nua a bunaíodh i nGaeltacht na Gaillimhe i 1995 agus a bhfuil níos mó ná 25 duine fostaithe iontu. [12201/96]

Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. M. Higgins): Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins Tuigim ó Údarás na Gaeltachta gurb é a dtaithí [1871] ná go gcruthaítear an chuid is mó den fhostaíocht le cúnamh uatha i dtionscail bheaga ina bhfuil níos lua ná 25 dhuine fostaithe. Mar shampla, ag deireadh 1995, as beagnach 300 gnóthas a raibh fostaíocht lánaimseartha iontu i nGaeltacht na Gaillimhe ní raibh ach 19 díobh ina raibh fostaíocht lánaimseartha de níos mó ná 25 dhuine iontu. Ní haon ionadh é mar sin nach raibh aon ghnóthas a bunaíodh i nGaeltacht na Gaillimhe i 1995 le cúnamh ón Údarás a raibh fostaíocht lánaimseartha de bhreis ar 25 dhuine ann ag deireadh 1995.

Ar ndóigh is beag gnóthas nua a bhunófaí in aon bhliain ar leith a mbeadh fostaíocht de bhreis ar 25 dhuine bainte amach aige i mbliain a bhunaithe.

Níor mhiste a lua freisin go raibh fostaíocht lánaimseartha de 2,163 dhuine ag deireadh 1995 i dtionscail i nGaeltacht na Gaillimhe a fuair cúnamh ón Údarás i gcomparáid le 2,023 dhuine ag deireadh 1994.


Last Updated: 15/05/2015 11:28:20 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page