Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Bóithre Áise.

Wednesday, 12 June 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 466 No. 7

First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page

[1856]

 23. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta cé mhéad iarratas a fuair an Roinn i 1995 faoi scéim na mbóithre áise. [7209/96]

 28. D'fhiafraighMs O'Donnell Information on Liz O'Donnell Zoom on Liz O'Donnell  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an bhfuil aon chinneadh déanta fós faoi thodhchaí scéim na mbóithre áise; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [9066/96]

Minister of State at the Department of Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. Carey): Information on Donal Carey Zoom on Donal Carey Tógfaidh mé Ceist Tosaíochta Uimh. 23 agus Ceist Uimh. 28 le chéile.

Faoi mar a cuireadh in iúl don Teach mar fhreagra ar Cheist Uimh. 12 ar 14 Márta, níl soláthar i Vóta mo Roinne i mbliana le haghaidh caiteachais ar bhóithre Gaeltachta agus, ar ndóigh, is ceist go príomha don Roinn Comhshaoil agus do na Comhairlí Contae iomchuí í staid na mbóithre sa Ghaeltacht.

Nuair a bheidh cúrsaí níos soiléire ar ball maidir le caiteachas mo Roinne i 1996 ar Scéimeanna Feabhsúcháin sa Ghaeltacht, breithneofar an scéal tuilleadh, i gcomhairle leis an Aire Airgeadais, féachaint an dtig linn soláthar éigin a chur ar fáil i mbliana chun bóithre áise agus bóithre portaigh sa Ghaeltacht a fheabhsú.

Fuarthas thart ar 470 iarratas faoi Scéim na mBóithre Áise i 1995.


Last Updated: 14/05/2015 08:36:58 First Page Previous Page Page of 144 Next Page Last Page