Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

Wednesday, 8 May 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 465 No. 1

First Page Previous Page Page of 187 Next Page Last Page

 89. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  Cultúir agus Gaeltachta an bhfuil sé i gceist aige ardú a thabhairt do na Mná Tí a choinníonn Gaeilgeoirí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge i mbliana; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [9341/96]

Minister of State at the Department of Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. Carey): Information on Donal Carey Zoom on Donal Carey Faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge íocann mo Roinnse £4.00 in aghaidh an lae i leith gach foghlaimeora aitheanta a bhíonn ar iostas i dteach Gaeltachta.

Rinneadh méadú substaintiúil ar an deontas anuraidh — ó £3.50 go dtí £4.00 in aghaidh an lae — agus níl sé i gceist árdú eile á dhéanamh i mbliana.

Ar ndóigh, níl sa chúnamh a íocann mo Roinn féin ach cuid den teacht isteach a bhíonn le fáil ag na teaghlaigh Ghaeltachta a choinníonn Foghlaimeoirí Gaeilge. Íocann tuismitheoirí na [124] ndaltaí táillí freisin le húdaráis na gCol-áistí Gaeilge agus déanann na Coláistí íocaíocht i leith lóistín leis na teaghlaigh Ghaeltachta as na táillí sin.

Tá soláthar £1.95 milliún i meastacháin mo Roinne i mbliana le haghaidh íocaíochtaí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge. Is suim mhór airgid í seo agus is mór an chabhair na híocaíochtaí a dhéantar do na teaghlaigh a chuireann lóistín ar fáil sa Ghaeltacht agus do na daoine óga a théann go dtí an Ghaeltacht chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Bheadh orthu siúd táillí i bhfad níos airde a íoc leis na coláistí murach an cúnamh fial a chuireann mo Roinnse ar fáil faoin scéim seo.


Last Updated: 15/05/2015 11:27:46 First Page Previous Page Page of 187 Next Page Last Page