Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Use of Irish Language.

Wednesday, 8 May 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 465 No. 1

First Page Previous Page Page of 187 Next Page Last Page

 28. Mr. D. Wallace Information on Dan Wallace Zoom on Dan Wallace  asked the Minister for Arts, Culture and the Gaeltacht Information on Michael D. Higgins Zoom on Michael D. Higgins  the main steps, if any, he is taking to reinvigorate the use of the Irish language in everyday life; and if he will make a statement on his precise goals in this regard. [9156/96]

Minister of State at the Department of Arts, Culture and the Gaeltacht (Mr. Carey): Information on Donal Carey Zoom on Donal Carey Is í aidhm mo Roinne-se maidir le cur chun cinn na Gaeilge ná a húsáid a chothú agus a bhuanú sa Ghaeltacht agus a leathadh sa chuid eile den tír ar dhóigh an dátheangachais.

Aithnítear i gClár an Rialtais chun Athnuachana gur gá, má táthar chun úsáid na Gaeilge a leathnú, go mbraithfeadh an pobal go gcuirfí fáilte roimh aon saoránach a bheidh ag iarraidh gnó a dhéanamh leis an Státchóras trí mheán na Gaeilge. Tá feachtas ar siúl chun feabhas a chur ar sheirbhísí Stáit trí Ghaeilge sa Státchóras.

Is é Bord na Gaeilge an bord stáit a bunaíodh chun an Ghaeilge, agus go háirithe a húsáid mar theanga bheo agus mar ghnáthmheán cumarsáide, a chur chun cinn. Bíonn iarrachtaí leanúnacha ar siúl ag an mbord chun na críche sin. I measc na n-iarrachtaí sin tá an bord i mbun:

— monatóireacht ar chur i bhfeidhm threoirlínte an Rialtais i leith an dátheangachais;

[75]— teagmhálacha leis an earnáil ghnó chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn san earnáil sin;

— úsáid na Gaeilge a chothú sna healaíona agus i bhforbairt phobail — mar shampla, Amharclann de hÍde agus Coillte Mach, an Baile Dátheangach; agus

— tacaíochta do thograí chun an Ghaeilge a chur chun cinn — ar nós Comórtas Ghlór na nGael, féilte agus ócáidí.

Chomh maith leis sin rinne an bord feachtas fograíochta meán cumarsáide a choimisiúnú dírithe ar úsáid na Gaeilge a mhéadú i bhFómhar na bliana seo caite — feachtas a mheastar go raibh toradh fónta air.

Is comhartha eile í de na hiarrachtaí atá ar bun chun úsáid na Gaeilge a leathnú ná bunú Theilifís na Gaeilge. Is fianaise í bunú na seirbhíse nua sin go n-aithníonn an Rialtas go bhfuil sé de cheart ag daoine, a roghnaíonn an Ghaeilge mar ghnáth-theanga laethúil, teacht a bheith acu, sa teanga sin, ar an earnáil chraoltóireachta theilifíse.


Last Updated: 14/05/2015 08:36:35 First Page Previous Page Page of 187 Next Page Last Page