Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Official Languages (Amendment) Bill 2019: Second Stage (Resumed) (Continued)
 Header Item Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019: Tarchur chuig Roghchoiste
 Header Item Official Languages (Amendment) Bill 2019: Referral to Select Committee
 Header Item Estimates for Public Services 2020: Message from Select Committee

Thursday, 8 October 2020

Dáil Éireann Debate
Vol. 999 No. 1
Unrevised

First Page Previous Page Page of 81 Next Page Last Page

(Speaker Continuing)

[Deputy Jack Chambers: Information on Jack Chambers Zoom on Jack Chambers] Luaim go háirithe na pointí luachmhara a d’ardaigh na Teachtaí Calleary, Ó Cathasaigh, Farrell, Doherty, Ó Cuív agus daoine eile. Beidh níos mó daoine sa Teach seo ag labhairt Gaeilge agus tá sé sin an-tábhachtach.

Tá cúpla nóiméad eile agam chun an Bille a phlé. An cáineadh is mó a tugadh ar an mBille nuair a foilsíodh é ná an easpa spriocdhátaí a bhí luaite do chuid de na beartais. Tá iarracht déanta dul ina ngleic leis an easpa sin anois trí na leasuithe a mholfaidh an Rialtas ar Chéim an Choiste. I mo chéad óráid, chuaigh mé trí na leasuithe agus tá a fhios agam go n-aontaíonn gach duine sa Teach seo fúthu. Beimid ag labhairt faoi na leasuithe eile sa choiste i gceann cúpla seachtain nó sa mhí seo chugainn. Tá súil agamsa agus an Aire go n-aontóidh Teachtaí liom nuair a deirim go bhfuil na leasuithe seo ríthábhachtach don Ghaeilge agus go gcabhróidh siad an Ghaeilge a láidriú agus a neartú sa Státchóras, ionas go mbeidh seirbhísí Gaeilge d’ardchaighdeán ar fáil do phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta. Molaim an Bille seo don Teach.

  Question put and agreed to.

Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2019: Tarchur chuig Roghchoiste

Official Languages (Amendment) Bill 2019: Referral to Select Committee

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jack Chambers): Information on Jack Chambers Zoom on Jack Chambers I move:

That the Bill be referred to the Select Committee on Media, Tourism, Arts, Culture, Sports and the Gaeltacht, pursuant to Standing Orders 95(3)(a) and 181(1).

  Question put and agreed to.

Estimates for Public Services 2020: Message from Select Committee

Acting Chairman (Deputy Mattie McGrath): Information on Mattie McGrath Zoom on Mattie McGrath The Select Committee on Media, Tourism, Arts, Culture, Sports and the Gaeltacht has completed its consideration of the following Further Revised Estimate for public services for the year ending 31 December 2020: Vote 33 — Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

  Sitting suspended at 5.13 p.m. and resumed at 5.33 p.m.


Last Updated: 23/02/2021 14:28:13 First Page Previous Page Page of 81 Next Page Last Page