Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Written Answers Nos. 158-161
 Header Item Seirbhísí Dlí
 Header Item Foireann na Roinne
 Header Item Údarás na Gaeltachta
 Header Item National Museum

Wednesday, 26 June 2013

Dáil Éireann Debate
Vol. 808 No. 2

First Page Previous Page Page of 98 Next Page Last Page

Written Answers Nos. 158-161

Seirbhísí Dlí

 158. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan cé na socruithe atá ag Údarás na Gaeltachta maidir le seirbhísí dlí inmheánacha; an bhfuil i gceist an obair seo a ligean amach ar tairiscint nó aturnae nua a fhostú in Údarás na Gaeltachta; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [30855/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuiltear tar éis tairiscintí a lorg go poiblí le seirbhísí dlí a sholáthar don eagraíocht. Tuigim chomh maith go bhfuil na tairiscintí sin á meas ag an Údarás faoi láthair agus go mbeidh cinneadh déanta ina leith réasúnta luath.

Foireann na Roinne

 159. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan cén líon foirne atá ag obair i rannóga na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán sa Roinn; cén líon a bhí ag obair ann an 31/3/2010; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [30856/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Mar is eol don Teachta Dála, bunaíodh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar an 2ú Meitheamh 2011. Ba é 65 an líon iomlán foirne a bhí ag obair i rannóga na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileáin sa Roinn ar an dáta sin. Is é 46 an líon foirne faoi láthair.

Údarás na Gaeltachta

 160. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan cén líon daoine atá ag obair in Údarás na Gaeltachta anois; cén líon a bhí ann an 31/3/2010; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [30857/13]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Tuigim ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil 83 duine ag obair san eagraíocht faoi láthair agus go raibh 102 duine ag obair san Údarás ar an 31 Márta 2010.

National Museum

 161. Deputy John Deasy Information on John Deasy Zoom on John Deasy asked the Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan the number of donations made to the National Museum of Ireland in the past ten years. [31164/13]

Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Jimmy Deenihan): Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan The National Museum of Ireland became a fully autonomous non-commercial semi-State body on 3 May 2005 under the provisions of the National Cultural Institutions Act 1997. As Minister, I have no statutory responsibility in relation to day-to-day operational matters including donations. I have therefore referred the Deputy's question to the Director of the National Museum of Ireland for direct reply.


Last Updated: 29/04/2020 10:27:27 First Page Previous Page Page of 98 Next Page Last Page