Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/16/2018 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB00400

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Coistí Rialtais

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

973

Book No

BookNo

5

Pdf Ref

PdfPageRef


Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Coistí Rialtais

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Coistí Rialtais

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

6

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister


Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

The Taoiseach

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

LeoVaradkar

SpeakerText

SpeakerText

The Taoiseach

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

7F3A992CB15C86A2802583290035A464

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

10/29/2019 10:22:19 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Pléann Coiste Comh-Aireachta B le réimsí Beartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí lena n-áirítear oideachas, leanaí, ionchuimsiú sóisialta, an Ghaeilge, na healaíona agus cultúr agus feabhsú leanúnach ar sheirbhísí poiblí agus athchóiriú seirbhísí poiblí.
I mí Iúil 2017 a bunaíodh an Coiste. Tháinig an Coiste le chéile faoi dhó sa bhliain 2017 (11 Meán Fómhair agus 16 Samhain); agus faoi dhó go dtí seo sa bhliain 2018 (26 Márta agus 7 Meitheamh).
Sular bunaíodh Coiste Comh-Aireachta B -
- tháinig Coiste Comh-Aireachta ar na hEalaíona, an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin le chéile an 13 Deireadh Fómhair, 2016 agus faoi dhó ina dhiaidh sin an 27 Feabhra, 2017 agus an 25 Bealtaine, 2017; agus roimhe sin,
- tháinig Coiste Comh-Aireachta ar an nGaeilge agus an Ghaeltacht le chéile an 30 Márta, 2015.
Ba é an Taoiseach a bhí ina chathaoirleach ar na cruinnithe Coiste Comh-Aireachta dá dtagraítear.