Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/02/2018 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB06500

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Ealaín na Gaeltachta

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

972

Book No

BookNo

7

Pdf Ref

PdfPageRef


Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Ealaín na Gaeltachta

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Ealaín na Gaeltachta

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

JoeMcHugh

SpeakerText

SpeakerText

Joe McHugh

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

6EE29286E8D357588025831B00379FCA

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

02/06/2020 03:59:20 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Ceadaíodh deontas suas le €325,000 d’Ealaín na Gaeltachta i mí Iúil seo caite chun clár gníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta do dhaoine óga a chur chun cinn ar fud na Gaeltachta le linn na scoilbhliana reatha. Tá sé seo á dhéanamh i gcomhréir le beart 2.10 den Phlean Gníomhaíochta 2018-2022 don Ghaeilge a sheol mé i mí Meithimh, thar ceann an Rialtais.
Faoin gclár nua, déanfar leathnú agus forbairt chéimiúil ar an soláthar ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus ealaíona béil ar fud na gceantar Gaeltachta uile. I measc ghnéithe an chláir, beidh an méid seo a leanas:
- iniúchadh ar na deiseanna oiliúna sna healaíona traidisiúnta atá ar fáil do dhaoine óga sna ceantair Ghaeltachta ar fad i láthair na huaire;
- soláthar ranganna ceoil, damhsa, amhránaíochta agus ealaíona béil i nGaeltacht na Gaillimhe ó mhí Eanáir 2019.
- soláthar ranganna trí Scoil Cheoil na Crannóige i nDún na nGall agus trí Ionad Cultúir an Dochtúir Ó Loingsigh i gCorcaigh
Tá Ealaín na Gaeltachta tosaithe i mbun taighde agus obair ullmhúcháin eile faoi láthair. Cé go mbeifear in ann leanúint sa ghearr tréimhse leis an soláthar atá ar fáil cheana féin i gceantair Ghaeltachta Dhún na nGall agus Chorcaí do scoilbhliain 2018/19, ní bheidh ar a gcumas tús a chur le ranganna i nGaeltacht na Gaillimhe go dtí Eanáir 2019 de bharr na socruithe maidir le hearcú teagascóirí agus cúrsaí riaracháin eile atá le cur i gcrích lena chinntiú go gcuirfear seirbhís chuí, ar ardchaighdeán, ar fáil do dhaltaí agus do thuismitheoirí araon.
Idir an dá linn, tá an Roinn, i gcomhar le páirtithe leasmhara, ag obair go gníomhach ar shocrú chun gur féidir ranganna a chur ar fáil i nGaeltacht na Gaillimhe idir seo agus deireadh na bliana. Táthar ag súil leis go mbeifear in ann foirmle réitigh ina leith a fhógairt go luath.