Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/02/2018 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB02000

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Bille na dTeangacha Oifigiúla

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

972

Book No

BookNo

7

Pdf Ref

PdfPageRef


Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Bille na dTeangacha Oifigiúla

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Bille na dTeangacha Oifigiúla

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Joe McHugh)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

JoeMcHugh

SpeakerText

SpeakerText

Joe McHugh

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

4E76AF4717A29B318025831B003788ED

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

02/06/2020 03:59:19 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Mar chúlra, is iarracht í an Bhille seo, trí na ceannteideil éagsúla, an timpeallacht a chruthú ina mbeidh ról níos lárnaí ag an teanga in obair an Stáit, go mbeidh an teanga níos feiceálaí agus go mbeidh fáil níos leithne ar sheirbhísí trí Ghaeilge.
Agus an Bille á thabhairt chun cinn, cuireadh tréimhse fada comhairliúcháin ar bun leis na bpáirtithe leasmhara agus ba phróiseas an-fhiúntach a bhí ann. Mar is eol don Teachta, leagadh na Ceannteidil faoi bhráid Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na hOileáin agus foilsíodh tuarascáil ag eascairt as an bpróiseas seo roimh an tsamhraidh. Tá an tuarascáil sin á scrúdú ag mo Roinn faoi láthair i gcomhthéacs dréachtú an Bhille.
Beidh sé mar chuspóir sa Bhille go mbeidh 20% de na daoine nua a earcaítear don tseirbhís phoiblí ina gcainteoirí Gaeilge, go mbeidh gach oifig phoiblí atá lonnaithe sa Ghaeltacht ag feidhmiú trí Ghaeilge agus go mbeidh comhlachtaí poiblí in ann freastal ar an éileamh ón bpobal ar sheirbhísí trí Ghaeilge. Is í an earcaíocht croí-lár na ceiste, agus táim dóchasach gur féidir tógáil, ar bhonn chéimiúil, ar líon na bhfostaithe le Gaeilge agus ag eascairt as sin, go mbeimid in ann feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí trí Ghaeilge, mar is cóir.
Ó mo thaithí féin, ag déileáil le pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta, agus ón bhfianaise atá ar fáil ó thaighde, ó Oifig an Choimisinéara Teanga, ó na heagrais Ghaeilge agus grúpaí eile, creidim go bhfuil éileamh ann i measc an phobal, ar sheirbhísí a bheith ar fáil i nGaeilge. Ní hamháin sin, ach tá an pobal ag súil go mbeidh na seirbhísí a bheidh ar fáil ar chomhchéim leis na seirbhísí a chuirtear ar fáil i mBéarla.
Tá mo chuid oifigigh ag obair faoi láthair i gcomhréir le hOifig an Ard-Aighne chun Bille na dTeangacha Oifigiúla a dhréachtú. Ag an am céanna, tá comhairliúcháin ar bun ag mo Roinn leis na Ranna Stáit ábhartha, leis an gCoimisinéir Teanga agus le páirtithe leasmhara eile le cinntiú go mbeidh an Bille is fearr agus is éifeachtaí againn le tabhairt os comhair an Oireachtais.
Tá an Bille seo san áireamh i gClár Reachtaíochta an Rialtais le bheith foilsithe le linn sheisiún an Fhómhair/Gheimhridh de chuid na Dála.