Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

01/18/2017 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

RRR00200

Selected Quill

SnippetType

1

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

1

Speaker Name

IndxSpeakerName

Ó Snodaigh, Aengus

Business Category

IndxMainHeadCat

Bills

Sub Category

IndxSubTopic

Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Bill 2016

Topic

IndxQHeadTopic

Second Stage

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

935

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

266

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault


3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Bill 2016\Second Stage
Bills\Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Bill 2016\Second Stage

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode

B2

Bill Title

BillTitle

Communications Regulation (Postal Services) (Amendment) Bill 2016

Stage

BillStage

Second Stage

Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

1

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister


Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Deputy Aengus Ó Snodaigh

Speaker

Speaker

Deputy Aengus Ó Snodaigh

SpeakerPID

SpeakerPID

AengusOSnodaighSF

SpeakerText

SpeakerText

Aengus Ó Snodaigh

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

8ECB5CB294798837802580AC007C096E

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

02/05/2020 05:35:46 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Ba mhaith liom a rá go bhfuil mo bhean chéile ag obair do An Post agus suas go dtí le déanaí, bhí mo dheartháir céile agus a bhean ag obair do An Post chomh maith. Mar sin, tá tuiscint éigin agam ar cad atá i gceist nuair atá daoine ag caint faoi sheachadadh nó bailiú an phoist agus seachadadh litreacha timpeall na cathrach seo ach go háirithe. Tá sé rí-thábhachtach go ndéanfaimid cinnte de go mbeidh an tseirbhís seo fós ar fáil amach anseo. Tá dainséar mór ann dó, ach go háirithe toisc an t-athrú atá tar éis tarlú le deich mbliana anuas ach go háirithe. Ba léir go raibh sé ag tarlú fiú roimhe sin. Ach go háirithe toisc an Idirlíon, le cúpla bliain anuas tá athrú suntasach thar cuimse tar éis teacht ar dhaoine ag scríobh litreacha agus daoine ag cur billí, nuachtáin, leabhair agus a leithéid sa phost, ní hamháin in Éirinn ach thar lear.
Ní gá ach smaoineamh ar cad a tharla ag aimsir na Nollag. Cé mhéad daoine sa Teach a bhfuair téacs ag guí beannachtaí na féile orthu? Roimhe seo, bhí sé sin ar fad déanta i gcártaí Nollag agus cuireadh timpeall sa phost iad. Nuair a thoghadh mé ar dtús, bheadh an-chuid de na Teachtaí ag cur 2,000 nó 3,000 cárta Nollag amach ag gabháil beannachtaí na féile dóibh siúd a thogh iad. Níl sé sin ag tarlú ag an leibhéal sin a thuilleadh, seachas in áit nó dhó. Tá sé soiléir anois go bhfuil daoine tar éis athrú ar mhodhanna eile: an téacs, an ríomhphost, nó fiú fógra sa nuachtán áitiúil. Feictear go leor de sin. Dar ndóigh, déanann muid ar fad cártaí a chur chucu siúd atá gar dúinn, chuig gaolta agus cairde ag amanta áirithe. Ach, don chuid is mó, ní fheiceann mise go bhfuil an líon céanna cártaí - cártaí lá breithe, cártaí Nollag, cártaí Cásca nó cartaí ag amanta eile - á scríobh. Níl aon oiread céanna litreacha á scríobh. Ní hé nach bhfuil daoine ag déanamh comhfhreagrais lena chéile, ach níl siad á dhéanamh sa bhealach a rinne siad é deich nó 20 bliain ó shin nó le na céadta bliana anuas trí chóras poist éigin.
Tuigimid agus glacaimid leis go bhfuil gá le hathrú suntasach sa tslí atá An Post rite agus sa tslí a mbeidh an obair atá roimh An Post le déanamh amach anseo. Measaim nach féidir le haon chomhlacht leanúint ag sileadh airgid sa slí atá ag tarlú. Is léir ó na tuairiscí ar fad gur thuig siadsan a rinne na tuairiscí sin agus a rinne an fiosrúchán ar conas An Post a tharrtháil nó a shlánú go raibh fadhb ann. Is trua nach ndearna na Rialtais roimhe seo, ní an Rialtas seo nó an Rialtas deireanach fiú, ach b'fhéidir an ceann roimhe sin arís, gníomhú de réir an méid a bhí os ár gcomhair ag an am sin. Chuala mé roinnt de na Teachtaí níos luaithe ag rá gur chóir go mbeadh an Rialtas seo ag bogadh i dtreo an electronic fund transfer. Is cóir, ach ba chóir go ndéanfadh Rialtas Fhianna Fáil é chomh maith céanna tamall maith de bhlianta ó shin. Bhí mise ag ardú na ceiste sin tamall de bhlianta ó shin, chomh maith le Teachtaí eile sa Teach seo. An fhadhb a bhí ann ná nach raibh ceannaireacht An Phoist ag an am sásta bogadh sa treo sin agus fós tá an cuma air nach bhfuil siad sásta bogadh ar cheann de na mór-rudaí a chuideoidh leo i gcinneadh a dhéanamh ar fhéidireacht An Phoist maireachtáil nó gan mhaireachtáil.
If An Post cannot move on electronic fund transfers by facilitating all electronic financial transactions in the same way that banks and all other financial institutions can, the minor changes being introduced in the Bill, with which I do not agree, are doomed. Every other financial company, including a number owned by the State as a result of the financial crisis, is able to process financial transactions. EU directives prevent the Government from transferring all of its funds, whether grants to farmers or payments to social welfare recipients and community employment and Tús workers, through the postal service because the service does not have the facility to avail of this substantial wad of money which could be transferred through its system, obviously at some cost. This is a first and long overdue step that should have been taken, not by this Government or its predecessor, but much longer ago. If it were taken, a Government could take a decision to provide for all financial transactions other than international transactions to be made through the service delivered by An Post, a State company. This is an example of strategic thinking. This step would not involve a Government subsidy and, as such, it would not breach the EU rules on Government subsidies. It would be a commercial decision.
This scale of payment would be one way of keeping An Post afloat. The Irish Postmasters Union has been lobbying for this measure for a long time, especially during the term of the previous Government when the then Tánaiste and Minister for Social Protection, Deputy Joan Burton, tried to move as many social welfare payments as possible from the postal service to the banking system. She blamed An Post and the European Union but was eventually persuaded by Deputies to back off on some of her proposed changes.