Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/01/2015 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

X00900

Selected Quill

SnippetType

1

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

1

Speaker Name

IndxSpeakerName

Ó Cuív, Éamon

Business Category

IndxMainHeadCat

Bills

Sub Category

IndxSubTopic

An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015

Topic

IndxQHeadTopic

First Stage

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

891

Book No

BookNo

2

Pdf Ref

PdfPageRef

301

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault


3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015\First Stage
Bills\An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015\First Stage

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode

BC1

Bill Title

BillTitle

An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015

Stage

BillStage

An Chéad Chéim

Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

1

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister


Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Deputy Éamon Ó Cuív

Speaker

Speaker

Deputy Éamon Ó Cuív

SpeakerPID

SpeakerPID

EamonOCuiv

SpeakerText

SpeakerText

Éamon Ó Cuív

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

BD81DCFD4DA8483B80257ED1004CBDA3

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

10/25/2016 01:53:18 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tairgim: Iarraimse cead an Bille seo a chur faoi bhráid an Tí. Tá súil agam go dtabharfaí an cead sin agus go bhfoilseofar an Bille. Seo an chéad chéim de phróiseas a thabharfadh caomhnú agus buaine do na séadchomharthaí agus na hiarsmaí a bhaineann le tréimhse 1916 agus a chinnteodh go mbeadh aon fhorbairt bhreise a dhéanfaí ar na ceantair seo agus ar na láithreacha seo i dtiúin leis agus tuisceanach don stair agus don tábhacht a bhaineann leis na séadchomharthaí seo go náisiúnta.
Cuireadh ceist céard iad na háitribh atá i gceist agus ar ndóigh is é an príomháitreabh a luaitear le hÉirí Amach na Cásca 1916 ná Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath agus an ceantar timpeall uirthi. Ansin tá Sráid an Mhúraigh agus bhí go leor phlé faoi chaomhnú an cheantair sin agus an bhagairt atá ann fós de bharr faillí an Rialtais don cheantar sin agus don cheantar timpeall air. Caithfimid cuimhneamh go raibh a lán foirgnimh éagsúla ar fud na cathrach i seilbh ag na hÓglaigh agus ag Arm Cathartha na hÉireann. Smaoiním, mar shampla, ar an South Dublin Union, áit atá Ospidéal San Séamas anois; ar an monarcha a bhí ag Jacobs; ar Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn thuas ar Fhaiche Stiabhna; ar Mhuilte Uí Bheoláin; agus ar láithreacha eile. Ba cheart go mbeadh córas againn, mar atá molta sa mBille seo, leis na háitribh seo ar fad a chaomhnú.
Tá súil agamsa go mbeidh tacaíocht thraspháirtí don Bhille seo agus go nglacfar leis sa Teach seo gan mhoill. Bheadh súil agam go mbeadh an Rialtas sásta an Bille seo a thógáil in am an Rialtais.
Tá múnla stuama ag dul leis an mBille seo. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige a d'oibrigh i gceantar Bharra an Teampaill i mBaile Átha Cliath. Nuair a bhreathnaímid, mar shampla, ar an gceathrú Titanic i mBéal Feirste, feicimid go n-oibríonn na ceathrúna seo. Sa gcás seo, ó tharla go raibh na háitribh a raibh na hÓglaigh agus an t-Arm Cathartha lonnaithe iontu scaipthe ar fud na cathrach, caithfidh an ceathrú seo a bheith in áiteanna éagsúla ar fud na cathrach le go mbeadh pictiúr iomlán againn ar an Éirí Amach. Cé go raibh Ard-Oifig an Phoist mar an cheanncheathrú bhí láithreacha fíorthábhachtacha eile ag baint leis an Éirí Amach.
Beimid ag ceiliúradh Éirí Amach na Cásca faoi cheann sé mhí. Tá sé ag druidim an-ghar dúinn anois. Ar ndóigh, tá go leor de na láithreacha a bhí ann in 1916 athraithe go mór ó shin ach sílim féin gur bhealach an-mhaith a bheadh anseo le cinntiú nuair a thiocfas ceiliúradh an dá chéad ar Éirí Amach na Cásca, faoi cheann céad bliain eile, go mbeadh rian na láithreacha seo le feiceáil, go mbeadh gach atá fós ann sa mbliain 2015 ann faoi cheann céad bliain agus nach ndéanfar tuilleadh scriosta nó díobhála do na láithreacha tábhachtacha seo.
Níl aon cheist ach nach mbeadh Stát ceannasach saor Éireannach ann murach an íobairt a rinne laochra 1916 agus mura mbeadh daoine ann sásta a mbeatha a chur i mbaol ar son na saoirse. Mar is eol dúinn, bhásaigh go leor daoine ar son na saoirse. Sílim féin go bhfuil sé ag dul dóibh siúd anois agus dá gcuimhne go rithfeadh muid an Bille seo agus go ndéanfadh muid cuimhniú ar chuid an-tábhachtach do stair na tíre. Ní hamháin go bhfuil sé tábhachtach do stair na tíre seo, ar ndóigh: ba é an t-Éirí Amach seo a spreag náisiúin ar fud an domhain saoirse a bhaint amach sa gcéad bhliain a lean ón Éirí Amach.