Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

01/16/2014 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRJ01100

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Earcaíocht Seirbhíse Poiblí

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

826

Book No

BookNo

2

Pdf Ref

PdfPageRef

819

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Earcaíocht Seirbhíse Poiblí

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Earcaíocht Seirbhíse Poiblí

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for Public Expenditure and Reform (Deputy Brendan Howlin)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for Public Expenditure and Reform (Deputy Brendan Howlin)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

BrendanHowlin

SpeakerText

SpeakerText

Brendan Howlin

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

86A667FF11FB074780257C6300400EDB

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

08/02/2016 03:15:48 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Molaim ceisteanna Uimh. 130 go 132, cuimsitheach, a fhreagairt le chéile.
Ag cruinniú a tharla ar an 30 Deireadh Fómhair 2013, ghlac an Rialtas le cur chuige nua chun tacú le hinniúlacht Gaeilge sa stát seirbhís. Tugadh na socraithe nua seo isteach chun teacht in áit an chórais a bhí ann go dtí seo faoina dtugtaí marcanna breise as a bheith inniúil sa Ghaeilge i gcomórtais earcaithe agus ardú céime. An fáth a bhí leis an gcinneadh seo ná nach raibh ag éirí leis an sean-chóras ó thaobh spriocanna an Rialtais maidir le hinniúlacht Ghaeilge sa stát-seibhís a bhaint amach.
De réir an pholasaí nua, tá beartais á gcur i bhfeidhm chun an méid daoine atá in ann a gcuid oibre a dhéanamh go dátheangach a mhéadú. Tá sé seo a dhéanamh chun go mbeadh cur chuige ann a bheidh dírithe ar inniúlacht i gcomhthéacs comórtais earcaithe agus, mar is cuí, ardú céime.
Mar sin, ní bheidh marcanna breise le haghaidh inniúlacht Ghaeilge i gceist le comórtais earcaithe nó ardú céime a gcuirfear tús leo tar éis an 30 Deireadh Fómhair 2013. I gcás comórtais a bhí ar bun cheana féin a raibh marcanna breise don Ghaeilge i gceist leo, déanfar iad seo a riarú de réir an sean-chórais.
Chun an cinneadh Rialtais a chur i bhfeidhm, déanfaidh mo Roinn leasú ar an bhFráma Pleanála Foirne do Ranna Rialtais. As seo amach, beidh ar Ranna na poist/cinéal oibre a theastóidh daoine le Gaeilge a aithint agus iad seo a leagadh síos ina gcuid pleananna foirne. Maidir le cur i bhfeidhm an Acht Gaeltachta 2012, iarrfar ar Ranna díriú ach go háirithe ar phoist atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta nó a bheidh ag déanamh freastail ar na ceantair sin. Beidh an próiseas seo lárnach maidir le cinntiú go dtógfar san áireamh líonadh post le riachtanais Ghaeilge i gcomhthéacs comórtais earcaithe agus ardú céime a reachtálann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.
Maidir le comórtais earcaithe agus ardú céime a chuireann Ranna aonair ar bun, déanfar measúnú maidir le gá le daoine atá inniúil le Gaeilge agus, nuair is gá agus mar is cuí, cruthófar fo-phainéal do dhaoine atá inniúil go dátheangach.
Tagann na socruithe nua in áit na scéime maidir le marcanna breise don Ghaeilge a tugadh isteach beagnach 40 bliain ó shin tar éis gur cuireadh deireadh le Gaeilge éigeantach le haghaidh dul isteach sa stát-seirbhís. Mar chéad chéim, cuirfear na socruithe nua i bhfeidhm don chomórtas earcaithe do Oifigigh Feidhmiúcháin (OF), go bhfuil sé i gceist a reachtáil go luath. Tá sé beartaithe fo-phainéal do dhaoine atá inniúil go dátheangach a chruthú a mbeidh 6% de líon an phainéil OF iomláin air.
De réir na socruithe nua, i gcás go n-aithnítear post i Roinn Rialtais mar phost le riachtanas Gaeilge, tá sé i gceist go líonfaí é le duine atá inniúil go dátheangach. Is faoi na Ranna féin a bheidh sé conas úsáid a bhaint as a bhfoireann atá sna poist sin faoi láthair.
Chuir mo Roinn na socruithe nua in iúl do Ranna Rialtais ar an 6 Samhain 2013. Ar an 17 Nollaig 2013, scríobh mo Roinn chuig na Ranna chun iarraidh orthu athbhreithniú a dhéanamh ar na Framaí Pleanála Foirne a bhí réitithe acu cheana féin agus poist/cinéal oibre a theastaíonn daoine atá inniúil go dátheangach a aithint. Tá iarrtha orthu an t-eolas seo a chur san áireamh i bplean foirne leasaithe agus é seo a chur faoi bhráid na Roinne seo roimh an 17 Eanáir 2014.