Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/22/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB02000

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Fóram Pleanála Uile-Éireannach

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

818

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

122

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Fóram Pleanála Uile-Éireannach

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Fóram Pleanála Uile-Éireannach

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

38ADCC69F650998E80257C0D003F224C

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/08/2020 10:00:57 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Mar a mhínigh mé i bhfreagra ar Cheist Dála 372 ar an 18 Iúil 2013, rinne an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas socruithe nua maoinithe a fhaomhadh, in ionad múnla reatha bunmhaoinithe Fhoras na Gaeilge ag a cruinniú in Ard Mhacha ar an 10 Iúil 2013. Faoi na socruithe nua, beidh tosaíochtaí straitéiseacha ar leith á seachadadh ag 6 eagraíocht cheannais a bheidh ag feidhmiú ar bhonn uile-oileáin agus cuirfear na fóraim chuí ar bun le tacú leis an gcur chuige úr seo.
Is iad na fóraim atá i gceist ná fóram comhpháirtíochta uile-oileáin chun cur chuige comhoibríoch ag an 6 eagraíocht cheannais a chinntiú agus fóram forbartha teanga uile-oileáin a bheidh ionadaíoch de shainleasa teanga áitiúla atá maoinithe ag Foras na Gaeilge ag leibhéal an phobail. Mar a thuigfidh an Teachta, ní bheidh na fóraim seo á mbunú go dtí go mbeidh na heagraíochtaí ceannais roghnaithe ag Foras na Gaeilge.
Tuigtear dom ó Fhoras na Gaeilge go bhfuil tús curtha leis an bpróiseas léirithe suime chun na heagraíochtaí ceannais a roghnú. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar a shuíomh gréasáin www.forasnagaeilge.ie.