Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

09/18/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

K00500

Selected Quill

SnippetType

1

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

1

Speaker Name

IndxSpeakerName

McGinley, Dinny

Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic


Topic

IndxQHeadTopic

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

813

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

12

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

1

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister


Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Deputy Dinny McGinley

Speaker

Speaker

Deputy Dinny McGinley

SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

A032399D6176EA5280257BEA00611BA3

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/30/2020 12:44:25 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Mar atá luaite ag an Teachta, tá dhá Roinn i gceist, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Maidir leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, tá lúcháir orm a rá go bhfuil dul chun cinn suntasach á dhéanamh ansin. Tá an Roinn ag tabhairt faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an oideachas a chuirtear ar fáil sa Ghaeltacht, chun soiléiriú a dhéanamh ar a pholasaí i leith oideachais trí mhéan na Gaeilge i scoileanna Gaeltachta, ag aithint na riachtanais faoi leith atá ag na scoileanna sin. Tá an Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, NCCA, ag forbairt curaclaim nua comhtháite teangacha do bhunscoileanna agus don chéad uair riamh, tá scrúduithe caighdeánaithe ar fáil le n-úsáid don Ghaeilge i mbunscoileanna na tíre.
Tá bearta tugtha isteach chomh maith go mbeifear ag súil le hardú caighdeáin d'ábhar múinteoirí a bheidh ag dul isteach sna coláistí oiliúna chomh fada agus a bhaineann sé le Gaeilge. Tá dhá cúrsa curtha ar fáil anois dóibh le linn na Cásca agus beidh ar ábhar múinteoirí dhá thréimhse coicíse a chaitheamh sa Ghaeltacht an fhad agus atá siad ag traenáil le feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Sílim gur dul chun cinn é sin. Ina theannta sin, tá coiste idir-rannach againn, faoi mo chathaoirleacht, agus tá 11 Ranna i ndiaidh an méid atá á dhéanamh acu maidir leis an straitéis a leagan amach ar a suíomhanna Idirlín.