Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

09/18/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

K00300

Selected Quill

SnippetType

1

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

1

Speaker Name

IndxSpeakerName

McGinley, Dinny

Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic


Topic

IndxQHeadTopic

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

813

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

11

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

1

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister


Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Deputy Dinny McGinley

Speaker

Speaker

Deputy Dinny McGinley

SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

2621C679DF5A389D80257BEA00611ADD

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/30/2020 12:44:25 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

I dtús báire ní miste dom a rá go n-aithnítear sa Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 go bhfuil gá le cur chuige céimneach chun bearta éagsúla na straitéise a chur i gcrích. I gcomhréir leis an gcur chuige seo, tá obair leanúnach ar siúl ag iliomad páirtithe leasmhara chun raon leathan gníomhaíochtaí faoin straitéis a chur i bhfeidhm.
Ós rud é gur ar mo Roinnse atá an fhreagracht uileghabhálach an straitéis a chomhordú agus a chur i bhfeidhm i gcomhar leis na páirtithe leasmhara, d'fhoilsigh mé tuarascáil i mí lúil a thugann léargas cuimsitheach faoin dul chun cinn atá déanta maidir le cur i bhfeidhm na straitéise go dáta. Is ionann an tuarascáil sin agus achoimre ar na gníomhartha ar thug mo Roinn féin agus Ranna ábhartha eile fúthu le linn na tréimhse idir dháta foilsithe na straitéise i Nollaig 2010 agus lúil 2013.
Ní miste a rá fosta gur foilsíodh pleananna forfheidhmithe na Ranna ábhartha faoin straitéis ar láithreáin ghréasáin éagsúla na Ranna i mí lúil. Áirítear anseo 11 de Ranna, lena n-áirítear mo Roinn féin, ar ndóigh. Feictear dom go léiríonn an tuarascáil ar dhul chun cinn agus na pleananna forfheidhmithe éagsúla atá foilsithe ag na Ranna ábhartha go léir go bhfuil cur chuige soiléir ann maidir le feidhmiú na straitéise a mbeidh tionchar dearfach aige ar an teanga san fhadtréimhse.