Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

09/18/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRC02600

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Comhlachtaí Poiblí

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

813

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

123

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Comhlachtaí Poiblí

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Comhlachtaí Poiblí

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

40EB8BFBF237F51080257BEA005DC7D7

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/30/2020 12:45:22 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Comhairlítear dom go mbaineann an cheist seo le cúraimí ranna éagsúla, eadhon, an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, chomh maith leis an ngníomhaireacht NewERA.
Níl aon ról reachtúil ag mo Roinn maidir le hainmneacha a roghnú do chomhlachtaí poiblí aonair.
Ar ndóigh, i gcomhthéacs chur chun cinn úsáid na Gaeilge go ginearálta agus i gcomhthéacs na scéimeanna teanga a aontaítear le comhlachtaí poiblí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, is féidir liom a dhearbhú go bhfuil sé mar pholasaí ginearálta ag mo Roinnse comhlachtaí poiblí a spreagadh chun úsáid a bhaint, a mhéid is féidir, as an leagan Gaeilge dá n-ainmneacha.